Dop och vigsel

Vad roligt att du vill låta döpa ditt barn eller att ni vill vigas i någon av församlingens fina kyrkor!

Välkommen att ta kontakt med församlingsexpeditionen för att boka in kyrka, dag och tid. Präst, kantor och vaktmästare behöver också bokas.
Gäller det dop så kan du leta efter en doptid på nätet, se nedan.
I telefonen svarar vi säkrast mellan 10.00-12.00 varje vardag på 0510-48 40 80. På sommaren gäller tisdag, onsdag och torsdag samma tid.
Du kan också mejla på sunnersberg@svenskakyrkan.se, så ringer vi upp.

Före dopet eller vigseln träffar ni den präst som ska döpa eller viga. Vid detta dop- eller vigselsamtal, går ni tillsammans igenom gudstjänstens olika moment och ni kan också planera för sång och musik under akten. Prästen kontaktar er för ett lämpligt tillfälle.

BOKA DOP
Dopet får gärna vara en del av en gudstjänst. På Kyrkans gård-Lockörn firas mässa (gudstjänst med nattvard för alla åldrar) varje söndag klockan 10.00. Där kan det också gå bra att ha dop precis efter gudstjänsten, oftast brukar det vara cirka 12.30.
Dopet kan också utformas som en egen gudstjänst. Då gäller lördagar 14.00 och 16.00.

HITTA EN DOPTID PÅ NÄTET
Nu kan du också hitta en doptid via nätet, och göra en preliminär bokning. Gå till sajten bokadop.nu

Om två dopfamiljer önskar samma dag kan det bli två dop vid samma tillfälle.
Vi försöker i möjligaste mån att se till era önskemål om vilken kyrka ni vill vara i. Sunnersbergs kyrka är dock vinterstängd mellan jul och påsk.
Behöver ni en större lokal för en eftersamling har vi tre alternativ för detta: Kyrkans gård-Lockörn, Kyrkskolan intill Sunnersbergs kyrka samt församlingshemmet vid Otterstads kyrka. Lokalen är gratis för den som är medlem i Sunnersbergs församling.
Församlingen har två dopklänningar att låna ut. De bokas via församlingsexpeditionen.

VAD HANDLAR DOPET OM?
Svenska kyrkans nationella hemsida kan du läsa om vad dop enligt Svenska kyrkans ordning innebär.

BOKA VIGSEL
Tiderna för vigselgudstjänster är lördagar 14.00 och 16.00.
Vi försöker i möjligaste mån se till era önskemål om vilken kyrka ni vill vara i. Sunnersbergs kyrka och S:ta Marie kapell är dock vinterstängda mellan jul och påsk.
Behöver ni en större lokal för en samling efter vigseln finns några alternativ för uthyrning. Läs mer om det här.
Svenska kyrkans nationella hemsida kan du läsa om vad vigsel i Svenska kyrkans ordning innebär.

VÅRA KYRKOR
I Sunnersbergs församling finns åtta kyrkor. 
Du kan läsa mer om kyrkorna här.
På församlingsexpeditionen kan du få veta mer om kyrkorna.
Tel: 0510-48 40 80, epost: sunnersberg@svenskakyrkan.se