Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Boka begravning

Vi överlämnar den som dött i Guds händer.

Kristen tro innebär en tro på ett hem, ett ljus, en famn som väntar på oss. Denna oerhörda gåva får vi, inte därför att vi platsar så bra i himlen, utan därför att Jesus med sin död rivit ned hindren för att få vara med.
När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Den första kontakten efter ett dödsfall sker oftast med en begravningsbyrå, som i sin tur tar kontakt med församlingen för att boka kyrka, dag och tid, vaktmästare, präst och eventuell lokal för eftersamling. Samlingslokalen lånas ut gratis för den som som var medlem i Sunnersbergs församling. Det finns tre sådana samlingslokaler: i Otterstads församlingshem, Kyrkskolan i Sunnersberg och Kyrkans gård-Lockörn.
Här kan du läsa mer om lån av lokal.
Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan går det via Skatteverket automatiskt en uppgift också till församlingsexpeditionen, men detta kan dröja någon eller några veckor.

Du är självklart välkommen att ta kontakt med församlingsexpeditionen på 0510-48 40 80 eller med någon av prästerna. Deras kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan. 
På expeditionen svarar vi säkrast mellan 10.00-12.00 varje vardag. (På sommaren gäller tisdag, onsdag och torsdag samma tid). 
Du kan också mejla på sunnersberg@svenskakyrkan.se, så ringer någon från expeditionen upp.

Här hittar du information om begravning och gravsättning i Sunnersbergs församling

Här hittar du Kyrkogårdsförvaltningens information