Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Kyrkogårdsförvaltningen

Inför begravning, gravskötsel, begravningsavgift m m

På Gång

Händer inom fastighetsförvaltningen

Kyrkogårdar

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för kyrkogårdarna i Sunnersbergs församling

Ordlista

Förklaring av våra olika benämningar

Inför begravning

Info om begravning

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige

Gravrättsinnehavare

Ansvarar bl a för att graven hålls i vårdat skick

Gravskötsel

Information om gravskötsel

Kontakt

Kontakt med oss på kyrkogården och begravningsombud

Begravningspastoral

För Sunnersbergs församling