Meny

Begravningsombud

Ett begravningsombud utses/förordnas av länsstyrelsen för en tid om fyra år och har till uppgift att granska hur pastoratet tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Staten kontrollerar genom begravningsombudet hur huvudmannen (Svenska kyrkan) fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.

Begravningsombudets uppgifter är bland annat följande:

• Granska att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.

• Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten.

• Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund.

Frågor om service och kostnader gällande begravningsentreprenör, stenhuggerifirma eller dylikt ingår inte i begravningsombudets uppdrag.

Varför finns begravningsombud?

Efter relationsändringen 2000-01-01 begränsades möjligheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan att påverka hur begravningsverksamheten sköts eftersom man inte har rösträtt vid kyrkliga val och inte är valbar för förtroendeuppdrag.

 

Begravningsombud för Sunne kommun
Begravningsombud förordnad av Länsstyrelsen för Sunne Kommun:
Fr.o.m. 2015-01-01 t o m 2018-12-31 är
Olle Edgren  070-537 42 00

olle.edgren@hotmail.com