Sorgegrupp för barn

Barn som drabbas av sorg kan ibland behöva få hjälp att hitta verktyg för att hantera sorgen. Här kan pastoratet erbjuda denna möjlighet tillsammans med barnen och deras föräldrar/vårdnadshavare.

Sorg måste alltid bearbetas. Ger man barnen rätt verktyg som barn att hantera förluster och separationer på ett hälsosamt sätt så ger man dem och verktyg för framtiden att kunna hantera kommande sorger och förluster i livet.

Träffarna sker under fem lördagar och tillsammans äter vi lunch.

Gruppledare är Diakon Stefan Mortensen och Församlingspedagog
Sofia Dahlberg