Foto: StartupStockPhotos från Pixabay

Vår webbplats fungerar igen!

Nyhet Publicerad Ändrad

Vår webbplats har inte kunnat uppdateras på två månader på grund av ett cyberangrepp mot Svenska kyrkan nationellt. Nu är problemet åtgärdat och webbplatsen fungerar igen!

Torsdagen den 23 november drabbades Svenska kyrkan av ett cyberangrepp. Det är en bekräftad ransomware-attack. Sedan dess har ett intensivt arbete pågått med att minimera skadeverkningar, analysera vad som hänt och planera för att återställa och upprätta system. Arbetet har varit omfattande.

Vi är glada för är att våra Gudstjänster, verksamheter och grupper har kunnat vara igång som vanligt. Även om arbetet kring dessa har fått bedrivas utan fungerande digitalt bokningssystem och ekonomiprogram. Vi har planerat med penna och papper och information har gått ut via andra kanaler.

Under de senaste veckorna har systemen återställts ett efter ett och vi har åter kunnat utföra våra uppdrag med fler och fler normala rutiner.

Idag har vi den glädjande nyheten att berätta att webbsidan åter är i bruk. Vi arbetar nu med att uppdatera hemsidan med ny och korrekt information. Så alla sidor och information är ännu inte helt uppdaterade. Vi hoppas på er förståelse kring detta!

Kontakt

Lokal kontaktperson för Stora Lundby-Östad pastorat:
Josefine Sjögren │ 0302 - 49 61 32

Dataskyddsombud för Stora Lundby-Östad pastorat:
Xeeda AB │ dso@xeeda.se