Gudstjänst med nattvard.

Gudstjänst

I Stora Lundby och Östads församlingar firas många olika sorters gudstjänster vid många olika tider. Kom och var med!

Här hittar du våra gudstjänster

Gudstjänst i Östad kyrka, med prästen Sven Lindberg.

Mässa och gudstjänst

Genom sång, bön, nattvard och ordet får vi möta Gud och varandra. Församlingarna firar högmässa i de båda kyrkorna nästan varje söndag.

en mikrofon framför ett mixerbord

Ljudsändning från gudstjänster

Här kan du lyssna på gudstjänst från Stora Lundby kyrka

Intinktion, en person doppar ett oblat i en nattvardskalk.

Veckomässa

En enkel mässa mitt i veckan. Ett bra sätt att stanna upp och hämta kraft genom lovsång, bön och nattvard.

Två äldre män sjunger tillsammans ur samma psalmbok.

Gudstjänst på äldreboenden

Varannan vecka turas Svenska kyrkan, Centrumkyrkan och Equmeniakyrkan om att hålla i gudstjänst på äldreboendena i Gråbo.

Psalmen En liten stund med Jesus ligger uppslagen bredvid en gammaldags kaffekopp fylld med kaffe.

Gudstjänster på Parasollen

En enkel gudstjänst med kaffe mitt i Gråbo centrum.

Barn som målar änglar.

Vardagsgudstjänst

En barnvänlig kort gudstjänst i Stora Lundby församlingshem några gånger per termin.

Ikon vid ljusbäraren i Östad kyrka.

Bön för församling och bygd

Östad kyrka fredagsmorgnar kl 9

Kvinna med knäppta händer.

Ekumenisk bön i Gråbo

Har du en längtan efter att be med andra?

En bibel.

Bibelstudie och bön i Sjövik

Måndagar kl 19, året om

Klaradals kloster i Sjövik.

Klaradals kloster

Klaradals kloster ligger i Sjövik. Systrarna har en nära relation med Östad församling, och vi brukar informera om deras veckomässor. Läs mer på klostrets egen webbplats.