Gudstjänst med nattvard.

Gudstjänstliv

I alla tider har människor firat gudstjänst. Gudstjänst betyder att människor samlas för att på ett särskilt sätt vända sig till Gud. I Stora Lundby och Östads församlingar firas många olika sorters gudstjänster vid många olika tider. Välkommen att delta!

Under covid-19 pandemin firar vi gudstjänster i enlighet med myndigheternas rekommendationer, där vissa gudstjänster är omställda till digitala eller med begränsningar i antal deltagare, och andra gudstjänster och andakter är inställda.

Läs mer om aktuell information under vår nyhetssida om coronasituationen.

Antal deltagare vid dop, vigsel, begravning och gudstjänster under pandemin

Siffran inkluderar dopfamilj, brudpar och besökande i alla åldrar, men gäller inte tjänstgörande personal och andra medverkande (till exempel kyrkvärdar).  Vi räknar antal besökande/deltagare i entrén.

Max antal personer i ett sällskap i en kyrkbänk: 7 personer

Totalt i Östad kyrka: 70 deltagare

Totalt i Stora Lundby kyrka: 80 deltagare

Max antal personer vid borgerlig begravning, dopkalas, minnesstund, möte etc i församlingshem, prästgård och kyrkstuga: 50 personer 

Trots att regeringen har godkänt 300 deltagare med anvisad sittplats som maxtak vid sammankomster inomhus som gudstjänster, dop, bröllop och begravningar så krävs det fortfarande att man håller tillräckligt avstånd till personer från andra hushåll.

Stora Lundby och Östad kyrkor är inte tillräckligt stora för att det ska få plats så många när avstånden samtidigt ska hållas. Varannan bänkrad är avstängd för att smittsäkerhet ska kunna hållas. Vi uppmanar dig som besökare att hålla 1 meters avstånd till personer från andra hushåll.

Vi baserar antal besökare på rådande restriktioner och lokalernas utformning, och siffran kan komma att ändras. 

Här hittar du våra gudstjänster