Döda träd i utkanten av kyrkogården.
Foto: Josefine Sjögren

Risk för nedfallande träd på kyrkogården

Nyhet Publicerad

Flera almar på Stora Lundby kyrkogård har drabbats av almsjuka. I väntan på besked från Länsstyrelsen om träden får tas ner, har några vägar stängts av på kyrkogården. De sjuka träden kan vara en säkerhetsrisk då grenar och bark släpper från träden.

Kanske har du märkt att några av vägarna på Stora Lundby kyrkogård är avstängda? De träd som står i närheten utgör idag en säkerhetsrisk för både besökare och personal. Träden det rör sig om är några av de gamla almarna som planterades på 1800-talet i en trädkrans runt kyrkogården. De har drabbats av almsjuka. I något fall har också träd vuxit in i kyrkomuren och trycker bort stenar i den. Eftersom träden är av samma art så blir det extra sårbart om ett träd blir sjukt. Då riskerar många träd att drabbas av samma dödliga sjukdom. 

Varför tas då inte träden helt enkelt ner, när de ändå inte går att rädda?
– Det är inte så enkelt, säger kyrkogårdsföreståndare Josefine Sjögren. Kyrkogårdar som är anlagda innan år 1939 skyddas av kulturmiljölagen. Det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att göra stora ändringar. Dit räknas att ta ner gamla träd, och oftast får man bara tillstånd att ta ner träd som är döda. 

Kyrkogårdsförvaltningen har länge vetat om att träden är sjuka, men det är först nu som åtta träd är i det närmaste döda. De växer i ytterkanten av gamla kyrkogården.
– Att fälla de här stora, vackra träden väcker såklart känslor. Tyvärr finns det ingenting vi kan göra för att rädda dem. Däremot planerar vi att plantera nya ädellövträd på samma plats, träd som är mer tåliga, säger Josefine Sjögren.

Kvinna som läser tidning.

Församlingstidningen Ljusbäraren

Stora Lundby-Östads församlingstidning heter, från och med sommaren 2022, Ljusbäraren. Här kan du läsa och ladda ner tidigare utgåvor i pdf-format. Tidningen öppnas i ett nytt fönster.

Gravstenar på kyrkogården.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av kyrkogårdarna vid Stora Lundby och Östad kyrkor. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom kyrkogårdsskötsel.