Krister Hagby och Josefine Sjögren står ute på Stora Lundby kyrkogård.
Foto: Anna Carlsson

Nya tider på kyrkogårdarna

Nyhet Publicerad

Artikel i Informationsbladet sommaren 2021, text Anna Carlsson

Nu i sommar tar Josefine Sjögren över som kyrkogårdsföreståndare då Krister Hagby slutar sin anställning som kyrkogårdschef. Josefine är välbekant med jobbet efter drygt 5 år i pastoratet. Hon har gått flera utbildningar och Krister känner sig trygg med att lämna över till henne. Det behövs inga visdomsord från mig, säger han. Josefine säger att hon känner att det är en ynnest att ta över det som Krister har hanterat. Nu gäller det att förvalta det till samma goda standard, säger hon.

Det har hänt mycket de senaste 20 åren, berättar Krister. Begravningsverksamheten kom till när Svenska kyrkan skildes från staten år 2000. Det blev en stor omställning. Rent administrativt är begravningsverksamheten skiljd från församlingarnas egen verksamhet och budget och sköts på uppdrag av staten.
Det har också blivit ändringar i vilken typ av gravar som man väljer nuförtiden. Askgravplatser har blivit mer populärt och därför har nya askgravplatser skapats under våren på Stora Lundby kyrkogård.

Både Krister och Josefine pratar om miljötänket som en självklar aspekt när det gäller att driva verksamheten på kyrkogårdarna. Det kan handla om såväl det viktiga i att gå över från bensindrivet till el för maskinparken, som att se till att det finns blommande växter under hela sommaren så att insekter kan gynnas.

Det personliga mötet med församlingsborna är en viktig del av jobbet på en kyrkogård. Det är ett diakonalt arbete, där de båda ofta märker hur viktigt det är att de finns där för någon sörjande som ska besöka en grav. Det ingår, säger Josefine. Det gäller att ta sig tiden, och samtidigt kunna hinna göra sina andra uppgifter. Kanske är det enklare och lättare att prata med kyrkogårdspersonalen än att ta det där steget och ringa en diakon, funderar hon. Människorna behövs, det går inte att låta allt bara skötas av maskiner.

Som hälsning till församlingsborna talar båda om den sköna miljön på en kyrkogård. Det kan vara en riktig oas i stressen. Gå ett varv och bara njut, här är det lugnt och behagligt, hälsar de.

Lycka till och Guds rika välsignelse båda två på era nya jobb!