Kollage av tre foton, ett begravningsvapen, sköld från 1700-talet, en dopfunt i täljsten från 1200-talet och en röd mässhake från 1600-talet.
Foto: Jonas Tobin

Ett levande kulturarv

Nyhet Publicerad Ändrad

I år får vi hjälp av byggnadsantikvarie Sara Strindevall Språng från Göteborgs stift att inventera Östad och Stora Lundby kyrkor. Artikel ur Ljusbäraren hösten 2022.

Om någon skulle fråga dig: Hur har du det med dina prylar hemma? Vet du vad du har, hur de ser ut och var de finns? Har du koll på om något behöver lagas eller skulle må bra av att förvaras på en annan plats? Vad skulle du svara då?

I våra kyrkor finns det saker, inventarier, som har bevarats genom historien. Kyrkan representerar faktiskt det största samlade kulturarvet i vår del av världen! Det gäller att vi vet hur vi på bästa sätt ska ta hand om det här kulturarvet för kommande generationer. 

Under sommaren 2022 har byggnadsantikvarie Sara Strindevall Språng påbörjat ett stort arbete. Hon ska digitalisera inventarieförteckningarna över kulturhistoriskt värdefulla inventarier i Stora Lundby och Östad församlingar. 
Ett spännande projekt! En del av de inventarier som finns i Stora Lundby kyrka kan du se på bilderna. 

Kulturmiljölagen säger att alla skyddade kyrkor i Svenska kyrkan ska ha en inventarieförteckning som listar föremål av kulturhistoriskt värde. Lagen säger också att förteckningen ska klargöra ägandeförhållanden och om föremålen förvaras på annan plats än i kyrkan. Det är inte helt enkelt för den enskilda församlingen att veta vad det betyder rent konkret. Begreppet ”kulturhistoriskt värde” kan kännas luddigt. Det kan vara svårt att avgöra vilka föremål som har kulturhistoriskt värde och vilka som inte har det.

Kyrkobyggnaden är en del av församlingens och landets historia. Många människor känner starkt för kyrkorummet och dess inventarier. Det är betydelsefullt. Det är viktigt att det finns där och att det vårdas. En del av din medlemsavgift i Svenska kyrkan går till att se till att kulturarvet i kyrkan bevaras för framtida generationer.

Samtidigt som kyrkorummet är fullt av kulturhistoria så är det viktigt att betona att det inte är ett museum, det används verkligen. Här firas regelbundet gudstjänst. Här äger viktiga händelser i människors liv rum som dop, bröllop, konfirmationer och begravningar. Stunder som människor minns hela livet, minnen fyllda med starka känslor. Vad har du själv för minnen kopplade till våra kyrkor?

Kvinna som läser tidning.

Församlingstidningen Ljusbäraren

Stora Lundby-Östads församlingstidning heter, från och med sommaren 2022, Ljusbäraren. Här kan du läsa och ladda ner tidigare utgåvor i pdf-format. Tidningen öppnas i ett nytt fönster.

Ett kyrktorn sticker upp bakom gula vårblommor.

Följ @kulturarvet på Instagram

@kulturarvet bjuder på bilder, berättelser och roliga quiz om det kyrkliga kulturarvet som tillhör oss alla och som Svenska kyrkan förvaltar. Följ oss via Instagramappen.