Systrarna på Klaradals kloster i Sjövik, i kapellet på klostret

Bön från Klaradal

Nyhet Publicerad Ändrad

Systrarna på Klaradals kloster skickar oss följande bön i tider av oro

Livets Gud, du som håller hela världen i din hand och är nära var och en av oss.
Vi kommer till dig med vår oro och rädsla och ber: Ge oss ljus i mörkret, hopp i ovissheten.

Du som är den stora Läkaren, vi ber för dem som nu är sjuka: Kom med din gudomliga närvaro tröst och hälsa.

Vi ber för all sjukhuspersonal: Ge dem den kraft de behöver, mod och hopp.

Vi ber för våra politiker, hjälp dem att fatta kloka beslut.

Vi ber för näringslivet, var nära alla ledare som måste göra svåra val om nedläggningar och omställningar i produktionen.

Vi ber för dem som mister sina jobb.

Fyll oss alla med kärlek och mod så att vi mitt i det svåra kan älska varandra i ord och handling.
Hjälp oss att mitt i det svåra lita på dig, du som bevarar oss i livets alla skiften nu och för evigt.

I Jesu Kristi namn.

Amen.