Biskopens hälsning till alla i Stockholms stift inför påsken 2020

Vi befinner oss i en mycket utmanande tid. En tid präglad av oro, stor osäkerhet och många frågor: hur ska det gå med allt, hur illa kommer det att bli, när går det över?

Kära vänner,
medarbetare, ideella, förtroendevalda, ungdomar, körsångare, pilgrimsvandrare – ja alla ni som tillsammans är Svenska kyrkan i Stockholms stift. Tack för allt engagemang och gott arbete!

Vi befinner oss i en mycket utmanande tid. En tid präglad av oro, stor osäkerhet och många frågor: hur ska det gå med allt, hur illa kommer det att bli, när går det över? Och vi kan känna oro också för egen del och för våra nära och kära: kommer vi klara oss – från coronan, från de ekonomiska och sociala konsekvenserna av smittan?

Du är en del av kyrkan

Det är vi människor som är kyrkan. Du är en del av kyrkan. Så är det alltid, men det blir extra tydligt i dessa dagar. För nu håller vi som kyrka på att ställa om, och anpassa vårt sätt att arbeta och vara kyrka.
Just nu kan vi nämligen inte samlas som vanligt: församlas och vara församling som vi är vana vid. Många av våra verksamheter har tillsvidare fått ställas in eller skjutas fram. Det är nödvändigt för att minska smittspridningen och för att tillsammans skydda dem av oss som är mest hotade av viruset.
Trots att vi inte kan vara församling på samma sätt som vanligt, fortsätter vi att vara kyrka. För det är ju du, och var och en av oss, som är kyrkan. Hela tiden där vi befinner oss. Där är vi kyrka genom att i ord och handling visa omsorg och medmänsklighet, och på så sätt sprida ljus och hopp. Gud kallar dig att vara en ljus- och hoppbärare till andra. Kyrkan är småskalig. Den lever och vibrerar av liv och ljus genom dig och mängder av andra människor. Vi är många och tillsammans är vi kyrka. Kyrkan är sina relationer och du är en del av den stora väven.

Undvik att utsätta dig för smittorisk

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer vill jag uppmana dig som tillhör någon av riskgrupperna och dig som är över 70 år: undvik att komma till gudstjänster och andra verksamheter i församlingen som utsätter dig för smittorisk. Jag hade inte kunnat drömma om att jag skulle säga något sådant här. Men nu talar jag till dig som är exempelvis kyrkvärd, körsångare, emeritipräst, förtroendevald, ungdomsledare, anställd, trogen gudstjänstfirare. Du är en ovärderlig del av kyrkan men om du är äldre än 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp, ber jag dig: undvik att komma till gudstjänster och andra verksamheter i församlingen! Inte bara för din egen skull, utan för dina medmänniskors skull.
Så småningom kommer vi att kunna träffas och vara församling som vanligt igen. Det ser jag verkligen fram emot. Men just nu kan vi inte det, utan får vara småskalig kyrka: var och en där hen befinner sig. En ljus- och hoppbärare.

Vi ställer om

Jag vill tacka för allt fantastiskt arbete som görs runt om i Stockholms stifts församlingar. Genom telefon, mejl, samtal och videomöten får jag många exempel på att vi inte bara ”ställer in, utan på ett imponerande sätt ”ställer om”. I församlingarna hittar vi nya sätt att vara kyrka, anpassade sätt att vara kyrka. Gudstjänster och andakter som sänds på nätet, ibland till och med live. Öppna förskolor som flyttar utomhus. Församlingen som livesänder babyrytmik så att den som vill kan delta hemifrån tillsammans med sitt barn. Ungdomsgrupper som träffas på Instagram. Många församlingar som hjälper till med att köpa och bära ut mat till personer som sitter isolerade. Grupper som brukar sitta inne och prata och fika, som istället ger sig ut på ”prat och promenad”. Kreativiteten och drivet att hitta nya sätt att vara kyrka är makalös. Tack!

Allvarets och eftertänksamhetens tid

Vänner, vi befinner oss i fastan: allvarets och eftertankens tid. I år har allvaret kommit oss mycket närmare än vad vi är vana vid. Livet är på allvar. Våra beslut och val får konsekvenser, inte bara för oss själva utan för andra människor och för den övriga skapelsen. Krisen vi just nu upplever visar oss så tydligt att vi behöver återupptäcka styrkan och skönheten i ”vi”, i ”tillsammans”, i ”gemenskap”. Och bli mindre upptagna av ”jag”, ”mig”, ”min” och ”mitt”. För mänsklighetens skull och för djurens och naturens skull.
Nu ska vi snart fira påsk. Jag säger fira påsk, för också i denna oroliga och osäkra tid så är påsken något att fira. Jesus dödades, men uppstod och lever här idag, bland oss. Genom Jesus Kristus har livet vunnit över döden, har kärlek visat sig i längden vara starkare än rädsla och mörker.

Gud är med oss

När jag gick hit idag såg jag hur buskarna i Kungsträdgården börjat få små gröna blad. Jag ser krokusar och i helgen en påsklilja. Och snart slår träden ut. Det är som att naturen just nu försöker påminna oss om att det finns hopp, att Gud är med oss. Det får vi påminna varandra om. För några kvällar sedan hörde jag en koltrast sjunga: himmel vad vackert! Jag fick tårar i ögonen. Gud står på livets sida. Och det är det vi nu i påsk, snart ska få fira.
Men det kommer att bli en annorlunda påsk. Vi kommer inte att kunna fira påskens gudstjänster på det sätt vi brukar. Kanske kommer situationen förändras så att vi överhuvudtaget inte kan samlas till gudstjänst. Men vi kommer ändå kunna fira påsk. Var och en där hen är. Tillsammans med någon eller några andra, eller på egen hand. För var och en av oss är en del av kyrkan, och Kristus är hos dig. I Apostlagärningarna står det ”Gud är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till.”

Bönen kan inget virus stoppa

Och bönen! Bönen kan inget virus i världen stoppa. Den kan inte sättas i karantän. Bönen har vi alltid och överallt tillgång till. Därför vill jag, till sist, uppmana dig till att be. Be för dem som är svårt drabbade av covid-19, för de som kämpar i vården, för våra ledare och beslutsfattare, för dina nära och kära. Men också för människor som redan innan detta var särskilt utsatta, hemlösa och människor på flykt som inte kan räkna med samma tillgång till sjukvård och trygghet som många av oss. Och kom med din egen oro och dina frågor inför Gud. Gud hör dig, och bön förändrar världen. Så be! Låt oss be.

Gud, i denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. För alla som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter och andra. Ge dem vishet, vägledning och uthållighet. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa.

Vi ber för alla som arbetar inom sjuk- och hälsovården och alla andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Hjälp oss alla att bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, och att bidra på de sätt vi kan till att sprida omsorg och värme, ljus och hopp.
Vi ber för alla som drabbas av sjukdom och för alla som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande. Hjälp oss att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar. I Jesu namn. Amen.

Andreas Holmberg biskop i Stockholms stift