Religion på gott och ont

Religionens betydelse för hälsa och välbefinnande. Pehr Granqvist, professor i psykologi vid Stockholms universitet, Martin Ljunge, docent i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning, Magnus Lundberg, professor i kyrko- och missionsstudier vid Uppsala universitet. Samtalet leds av Lotta Knutsson Bråkenhielm, teologie doktor.  Söndag 2 juni kl 13.00–14.00, Storkyrkosalen


Är religion något som ”förgiftar allt”, som en av nutidens mest tongivande religionskritiker uttryckt saken? Förvisso finns det mycket ont som hänger samman med religion: skrämmande helvetesskildringar, dömande moralism, självspäkning och martyrskap, heliga krig, kunskapsförnekande, ja, listan kan sannerligen göras lång. Men många undersökningar visar också vilka goda effekter religion och religiös tro har för människor: den ger oss ett socialt sammanhang och en känsla mening, skapar gemenskap med andra människor, lär oss ”att ta vara på vår nästa”, dvs god moral, stimulerar reflektionen över existentiella frågor; även här kan listan göras lång.
     
Finns det ett samband mellan å ena sidan religion och religiositet, och å andra sidan människors hälsa och välbefinnande? Det finns studier som 
visar ett positivt samband, till exempel i USA. Men det finns också forskning som visar motsatsen. Som exempel kan nämnas Sverige: ett av världens mest sekulariserade länder – och samtidigt ett av de lyckligaste, och med en väl fungerande välfärd.

MEDVERKANDE
Pehr Granqvist, professor i psykologi vid Stockholms universitet
Martin Ljunge, docent i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning
Magnus Lundberg, professor i kyrko- och missionsstudier vid Uppsala universitet

Samtalet leds av Lotta Knutsson Bråkenhielm, Teologie doktor.  

Välkommen!

Söndag 2 juni  kl 13.00–14.00, Storkyrkosalen