Foto: Magnus Aronson

Här finns S:t Mary

S:t Mary finns idag på en handfull platser i landet. Fler står i begrepp att ansluta. Samtidigt sker ett gemensamt utvecklingsarbete i ett gemensamt nätverk. Lanseringen av egna hållbara och kvalitativa produkter är ett led i det arbetet.

S:t Mary finns idag i fem församlingar eller pastorat. Verksamhetsledarna har ett nätverk som kallas Mary-träffen. Det går ut på att koordinera och organisera arbetet med att utveckla och sprida S:t Mary.

Församlingar och kontaktpersoner:

S:t Mary Linde bergslags församling Anna Andersson   Länk till hemsidan

S:t Mary Piteå församling Anna-Sara Brännström   Länk till hemsidan

S:t Mary By-Folkärna pastorat Ulrika Hägg och Lena Blom     Länk till hemsidan

S:t Mary Tjörn  Maria Eriksson Länk till hemsidan