Foto: Emma Håkansson

Öja kyrkas festdag

8 oktober klockan 10:30

8 oktober firar vi Öja kyrkas nya ansikte

I första hand har kyrkan återställts till sitt ursprungsskick från 1894, i och med 
att altartavlan från 1913 plockats bort.

Nu är koret öppet 
och fönsterna mot öster är den självklara fixpunkten, precis 
som arkitekten Boisen tänkt.

Vi fäster blicken på ljuset i Öja. 
Vi kommer också att uttrycka tacksägelse för att kyrkan 
skonades vid ett brandattentat i juni 2004.

Vi firar mässa 10.30 och har en stunds kaffe med tilltugg i 
kyrkan efter det.

Kören JOY4U2 medverkar!

Varmt välkommen!

Upptäck kyrkan i appen Kyrkguiden

Med hjälp av Kyrkguiden kan du upptäcka mer än 3 000 kyrkor och platser. I kalendern finns gudstjänster, konserter och andra evenemang.

Läs mer om appen