Våra kyrkor, prästgård och Betlehem

Här kan du läsa mer om våra kyrkor och lokaler.

Prästgården i Stora Köpinge

I prästgården finns pastorsexpedition, kontor och församlingshem. Vill du hyra församlingshemmet och/eller beställa mat i samband med, dop, vigsel eller begravning? Kontakta expeditionen.

Betlehem

I Betlehem hålls många olika typer av aktiviteter. Från gudstjänster och konfirmandträffar till babyrytmik och samtalsgrupper.

Stora Köpinge kyrka

Historia, film och bilder

Stora Herrestads kyrka

Historia, film och bilder

Öja kyrka

Öja kyrka

Historia, film och bilder

Borrie kyrka

Historia, film och bilder