Meny

Våra kyrkor, prästgård och Betlehem

I församlingen har vi prästgården och vår hyrd lokal i Köpingebro "Betlehem" (f.d. Trendklippet på Stationsvägen 18). I prästgården finns kansli med tjänsterum, lokaler för våra verksamheter samt församlingshem. I Betlehem kommer det att finnas café, samtalsgrupper och barnverksamhet främst för de yngsta barnen 0 - 1 år samt ungdomscafé. Församlingen har fyra fina kyrkor Stora Köpinge, Stora Herrestad, Öja och Borrie.

Prästgården i Stora Köpinge
Bild: Stora Köpinge församling

Betlehem i Köpingebro.

Ett nytt kyrkoår börjar alltid första advent och slutar på domsöndagen. Kyrkoåret har olika färger, vilket syns på textilierna på altare, predikstol, på prästens plagg utanpå den vita klädnaden som kallas röklin och på blommorna i Betlehem, vår nya lokal, symboliseraras kyrkoåret av blommor med aktuell färg i ett av fönstren. Just nu befinner vi oss i fastan och färgen är lila.

Bild: Stora Köpinge församling

Att fasta är att offra. Och att offra är ju detsamma som att avstå från något, eller ge av sådant man helst vill behålla för sig själv. Den lila färgens innebörd är en påminnelse om det lidande Jesus genomgick. Det betyder att vi måste lida. Men att ge åt någon som behöver, eller avstå från mitt eget för någon annans skull kan ju innebära ett visst mått av lidande för en del, medan det blir till glädje för andra. Maria Flink, präst

Stora Köpinge kyrka Bild: Wikipediaanvändare "Jorchr"
st Köpinge ka, extriört

STORA KÖPINGE KYRKA

St Köp inne till h-sidan

STORA KÖPINGE KYRKA

Stora Herrestad kyrka. Bild: Wikipediaanvändare "Jorchr"
Öja kyrka
Bild: Stora Köpinge församling
Borrie kyrka. Bild: Wikipediaanvändare "Jorchr"