Andens nio frukter

Välkommen till en föreläsningsserie om hur vi som kristna kan mogna i vår tro och bättre tjäna våra medmänniskor.

Välkommen till föreläsningsserien Andens nio frukter
- om hur vi som kristna kan mogna i vår tro och bättre tjäna våra medmänniskor. Vi lyssnar till undervisning och samtalar kring kvällens olika teman. Ingen anmälan krävs, så varmt välkomna!

 

TISDAG 4 OKTOBER, KL 18-20 i Hunnebostrands församlingshem
Andens nio frukter och kärleken - Lars-Gunnar Sandberg

TORSDAG 20 OKTOBER, KL 18-20 i Bovallstrands församlingshem
Glädje och frid - Fredrik Sigurdsson

TISDAG 1 NOVEMBER, KL 18-20 i Hunnebostrands församlingshem
Tålamod och vänlighet - Lars-Gunnar Sandberg

TISDAG 15 NOVEMBER, KL 18-20 i Hunnebostrands församlingshem
Godhet och trofasthet - Fredrik Sigurdsson

LÖRDAG 26 NOVEMBER, KL 10-12 i Bovallstrands församlingshem
Ödmjukhet och självbehärskning - Lars-Gunnar Sandberg