Närbild på tända ljus.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

November 2022

TISDAG 1 NOVEMBER

12:00 Middagsbön Söndrums kyrka

ONSDAG 2 NOVEMBER

08:00 Mässa Ann-Sofie Orrdal. Söndrums kyrka
18:00 Mässa Per Warnholtz. Söndrums kyrka

FREDAG 4 NOVEMBER

Gravsmyckningsdagen

10:00-19:00 Söndrums kyrka är öppen för andakt, stillhet och ljuständning
10-16 Kaffeservering utanför kyrkan
13-18 Stilla orgelmusik varje heltimme
16-19 Korvgrillning

11:00-15:00 Vapnö kyrka är öppen för andakt, stillhet och ljuständning. Kaffeservering.

LÖRDAG 5 NOVEMBER

Alla helgons dag

11:00 Högmässa Ann-Sofie Orrdal. Ensemble från Kyrkokören. Söndrums kyrka
12:00-16:00 Söndrums kyrka är öppen för andakt, stillhet och ljuständning Kaffeservering utanför kyrkan.
16:00 Musik i Alhelgonatid Ann-Sofie Orrdal. Kyrkokören. Jenny Lagerström, flöjt m fl. Söndrums kyrka
18:00 Digital helgmålsandakt Se under rubriken Digitala kyrkan

SÖNDAG 6 NOVEMBER

Söndagen efter alla helgons dag (Alla själars dag)

11:00 Högmässa May Heldal. Söndrums kyrka
14:00 Minnesgudstjänst May Heldal. Ulrika Årman, violin. Söndrums kyrka
16:00 Minnesgudstjänst May Heldal Ulrika Årman, violin. Söndrums kyrka

TISDAG 8 NOVEMBER

12:00 Middagsbön Söndrums kyrka

ONSDAG 9 NOVEMBER

08:00 Morgonbön Söndrums kyrka
18:00 Mässa May Heldal. Söndrums kyrka

LÖRDAG 12 NOVEMBER

18:00 Digital helgmålsandaktSe under rubriken Digitala kyrkan

SÖNDAG 13 NOVEMBER

Söndagen före Domssöndagen

11:00 Högmässa Per Moberg. Söndrums kyrka
17:00 Taizémässa Per Morberg. Körsångare och instrumentalister. Söndrums kyrka

TISDAG 15 NOVEMBER

12:00 Middagsbön Söndrums kyrka

ONSDAG 16 NOVEMBER

08:00 Morgonbön Söndrums kyrka
18:00 Mässa Ann-Sofie Orrdal. Söndrums kyrka

LÖRDAG 19 NOVEMBER

18:00 Digital helgmålsandakt Se under rubriken Digitala kyrkan

SÖNDAG 20 NOVEMBER

Domssöndagen

10:00 Söndagskören, öppen för alla, övar. Söndrums kyrka
11:00 Högmässa Ann-Sofie Orrdal. Söndagskören. Söndrums kyrka
17:00 MusikgudstjänstMellan himmel och jord”. Rasmus Ringborg sång och Samuel Edvardsson gitarr. Ann-Sofie Orrdal. Söndrums kyrka

TISDAG 22 NOVEMBER

12:00 Middagsbön Söndrums kyrka

ONSDAG 23 NOVEMBER

08:00  Morgonbön Söndrums kyrka
10:00 Minigudstjänst Ann-Sofie Orrdal. Söndrums kyrka
18:00 Mässa May Heldal. Söndrums kyrka

LÖRDAG 26 NOVEMBER

18:00 Digital helgmålsandakt Se under rubriken Digitala kyrkan

SÖNDAG 27 NOVEMBER

Första söndagen i advent

11:00 Festmässa med små och stora May Heldal och Ann-Sofie Orrdal. Avtackning och välkomnande av medarbetare. Söndrums kyrka
17:00 Adventsgudstjänst Ann-Sofie Orrdal. After Work-kören. S:t Olofs kapell

TISDAG 29 NOVEMBER

12:00 Middagsbön Söndrums kyrka

ONSDAG 30 NOVEMBER

08:00 Morgonbön Söndrums kyrka
18:00 Mässa Ann-Sofie Orrdal. Söndrums kyrka