Planering för vårens Alpha-kurs

Här kan du ta del av vårens datum och föredrag. Vi åker dessutom på läger under mars.

Start av kursen beror på pandemi-läget, anmäl ditt intresse på kummelby@svenskakyrkan.se så får du information.

Tid: Onsdagar 18.30 - 21.00
Plats: Kummelby Kyrka

Föredrag
Intro-kväll: Finns det mer att upptäcka i livet?

Föredrag 1: Vem är Jesus?
Föredrag 2: Varför dog Jesus?
Föredrag 3: Hur och var ska jag be?
Föredrag 4: Varför ska jag läsa Bibeln?
Föredrag 5: Hur ska jag kunna tro?
Föredrag 6: Hur leder Gud oss?

Alpha-helg med föredrag 7-10 troligen på Kåfalla herrgård

Föredrag 7: Vem är den helige Anden?
Föredrag 8: Vad gör den helige Anden?
Föredrag 9: Hur kan jag bli fylld av den helige Anden?
Föredrag 10: Hur kan jag göra det bästa med resten av mitt liv?
Föredrag 11: Hur kan jag stå emot det onda?
Föredrag 12: Hur och varför ska jag berätta för andra om min tro?
Föredrag 13: Helar Gud idag?
Föredrag 14: Vad ska jag med kyrkan till?
Avslutningsmiddag, föredrag "Finns det mer att upptäcka i livet?" och en festlig avslutning och möjlighet att bjuda in deltagare till nästa kurs för att få ett smakprov.