Kungörelse och kallelse Sollentuna församlings kyrkofullmäktige

Här kan du ta del av tid och plats samt vilka ärenden som kommer behandlas.

Kyrkofullmäktige i Sollentuna församling kallas härmed till sammanträde 
måndagen den 16 maj 2022 kl 19.00 i Turebergskyrkan 

Kungörelse

Kallelse