Den nya kyrkoherden är...

Ny kyrkoherde på södra Öland!

Nu är beslutet taget om vem som blir ny kyrkoherde för Svenska kyrkan på södra Öland och valet föll på Mattias Rosenquist. Han kommer leda pastoratets drygt 11000 medlemmar, 7 församlingar, 50 anställda och nästan 30 000 som deltar i  gudstjänsterna under ett år!

Mattias är född i Enköping 1967 men har växt upp i Nässjö med sitt rika föreningsliv, företagaranda och starka frikyrklighet.  Han blev tidigt engagerad i Svenska kyrkan, i allt från att vara barnledare, körsångare till att vara styrelsemedlem i kyrkan ungdom. Sommaren 1989 gjorde Mattias sin första praktik inom prästyrket i Norra Möckleby, Sandby, Gårdby. Efter prästvigningen 1992 har Mattias varit präst i bland annat Jönköping, Växjö , Kalmar, Lund, Mönsterås, Helsingborg och sedan 2012 på södra Öland.

-Jag ser positivt på min kommande uppgift tycker det känns kul med det stora engagemang som finns för kyrkan på södra Öland, det är något jag tänker fortsätta lyfta, säger han.