Foto: Pixabay

Pilgrimsvandra i vår

Nyhet Publicerad

1 april, 21 april, 9 maj och 25 maj. Vi utgår från Hovsjö, Enhörna och Brunnsäng.

 

ANNANDAG PÅSK 1 APRIL KL 13.00

Samling vid Hovsjö kyrka, vandring till Tveta kyrka där vi firar mässa kl 15.00.
Vi vandrar med Bibelberättelsen om Emmausvandrarna.

 

SÖNDAG 21 APRIL KL 13.00

Samling vid Enhörna församlingshem. Lätt vandring i behagligt tempo. Ta med matsäck, dryck och sittunderlag. Vi delar tankar runt pilgrimens nyckelord Frihet och Enkelhet. Vandringen avslutas med mässa i Ytterenhörna kyrka kl 17.00.

 

KRISTI HIMMELFÄRDS DAG 9 MAJ KL 07.30

Samling vid Överenhörna kyrka. Vandringen slutar på Lurberget där det är Gökotta kl 10.00. Ta med matsäck och sittunderlag.
Tema: Förundran och ansvar inför Skapelsen.

 

LÖRDAG 25 MAJ KL 11.00

Samling vid Brunnsängs kyrka. Lätt vandring i behagligt tempo. Ta med matsäck, dryck och sittunderlag. Vi utgår från pilgrimens nyckelord Tystnad och Bekymmerslöshet. Vandringen avslutas med mässa i Brunnsängs kyrka kl 15.00.

 

SÖNDAG 23 JUNI KL 17.00

Vi firar mässa i Överenhörna kyrka kl 17.00. Kl 18.00 vandrar vi ut i sommarkvällen och är åter ca kl 21.00. Ta med matsäck, dryck och sittunderlag.
Tema: Att vandra varsamt i Guds skapelse.

 

ANMÄLAN

Görs till expeditionen på telefon 08-550 913 50 eller 
e-post: sodertalje.pastorat@svenskakyrkan.se 

 

KONTAKTPERSONER