Foto: shutterstock.com

Samtal om mission

Välkommen att vara med och samtala om mission! Vid tre samlingar under året hålls tre digitala möten. Medverkar gör Åke Bonnier, Ulrica Fritzson, Urban Jormeus, Else Berglund och Anna-Maria Sandström - och du själv, förstås! Samtalen arrangeras tillsammans med Sensus studieförbund.

Du väljer givetvis själv om du vill vara aktiv i samtalet, eller bara sitta med och lyssna. Samtalen sker på Zoom och du behöver inte anmäla dig i förväg. Om du vill få en bakgrund och förbereda dig kan du gärna ladda ner och läsa de dokument som finns i anslutning till varje program nedan, men detta är inget krav för att delta.

20 april 18.00-19.30: Bli lärjungar och förvandla världen
Den 20 april inleder biskop Åke Bonnier utifrån sitt biskopsbrev ”Bli lärjungar och förvandla världen” som kom ganska nyligen. Biskop Åke lyfter fram delar ur biskopsbrevet och sina tankar kring detta. Efter biskopens inledning för vi sedan ett samtal. Stiftsteolog Ulrica Fritzson och stiftets internationelle sekreterare Urban Jormeus finns med för att moderera samtalet. 

Här kan du ladda ner och läsa mer om biskopens brev om mission

Länk till samtalet (inloggning möjlig från 17.30 den 20 april)

 

25 maj 18.00-19.30: Tillsammans för livet
Vid den andra träffen handlar det om "Tillsammans för livet", missionsdokumentet som är framtagen av bland annat Kyrkornas världsråd - och med och i en bred ekumenisk förståelse. Stiftsteolog Ulrica Fritzson inleder med att lyfta fram intressanta aspekter ur dokumentet.  Missionsdokumentet inbjuder oss att samtala och reflektera över hur vi som kyrkor och kristna lever i mission. Hur vi i ord och handling berättar evangeliet, antingen det handlar om Jesus som befriaren eller om ansvaret för skapelsen.Dokumentet konstaterar bland annat att mission inte främst handlar om att öka kyrkornas medlemstal utan om hur kyrkan på olika sätt förkroppsligar Guds frälsning i världen. Urban Jormeus är med som moderator i samtalet. 

Ladda ner missionsdokumentet Tillsammans för livet 

Länk till samtalet (inloggning möjlig från 17.30 den 25 maj)

 

7 september 18.00-19.30: Från missionär till utsänd medarbetare 
Vid den tredje och sista samlingen deltar Act Svenska kyrkans humanitära chef Else Berglund och Anna-Maria Sandström, med erfarenhet som programhandläggare för Act Svenska kyrkan i Myanmar och flera afrikanska länder. Båda har erfarenhet av att vara utsända medarbetare i både katastrofer och långsiktigt utvecklingsarbete och delar med sig av detta under samtalet. Ulrica Fritzson och Urban Jormeus finns med och modererar samtalet.

Ladda ner ACT-alliansens uppförandekod

Ladda ner de etiska riktlinjerna för Act Svenska kyrkan

Länk till samtalet (inloggning möjlig från 17.30 den 7 september)

Kontakt

urban.jormeus@svenskakyrkan.se, stiftskonsulent för internationella frågor
DIrekt: 0511-262 33

 

ulrika.fritzson@svenskakyrkan.se stiftsteolog
DIrekt: 0511-26262