Valresultatet för Kyrkovalet 2021

Nu är rösterna från Kyrkovalet 2021 sluträknande.
Efter årsskiftet träder den nya kyrkofullmäktige in. Under fullmäktigemötet i november väljs den nye ordförande samt vice ordförande till kyrkofullmäktige 2022 - 2025. Då utses också det nya kyrkorådet.

Resultatet för Skanör-Falsterbo församling blev såhär:

Röstredovisning valdeltagande:

2021: 19,25%
2017: 19,85%

Förändring valdeltagande: -0,60 procentenheter
Antal valdistrikt vars röster redovisats: 1 av 1Antal röstberättigade: 4 452
Avgivna röster: 857
Giltiga röster: 815
Ogiltiga röster: 42

Nomineringsgrupp                                
Kyrklig allians i Skanör och Falsterbo församling (KASF)
%: 15,46
Antal: 126
Mandat: 3

Nomineringsgrupp 
Skanör Falsterbo Kyrkans Väl (SFKV)
%: 21,47
Antal: 175
Mandat: 4 

Nomineringsgrupp 
Sverigedemokraterna (SD)
%: 11,04
Antal: 90
Mandat: 2

Nomineringsgrupp 
Vår Kyrka i Skanör-Falsterbo församling (VKSF)
%: 52,02
Antal: 424
Mandat: 10