Kyrktaxi

Du är välkommen att ta kyrktaxi till våra gudstjänster!

Informera i samband med beställning om att det gäller kyrktaxi.
Tel: 040 - 45 33 00

OBS EJ FÄRDTJÄNST!