Förtroendevalda i Skanör-Falsterbo församling

Nedan följer lista på de förtroendevalda i Kyrkorådet och Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Deras uppgift är bland annat att besluta om pastoratets mål, godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse, fastställa budgeten, kyrkoavgiften och begravningsavgiften samt besluta i andra ärenden av principiell vikt

Vår kyrka i Skanör-Falsterbo församling

Ordinarie: 
Susanne Ohlsson, ordförande
Lars Lindmark
Guje Fahlström Roth
Fredrik van Kesbeeck Andersson
Kerstin Nerman
Katarina Gustafsson
Lars Melin
Eva Palenius

Ersättare:
Gerty Hansson
Hans Palenius
Eva Julle
Sonja Löfkvist
Eva Jonasson Melin


Kyrklig Allians i Skanör-falsterbo församling

Ordinarie:
Synnöve Frick, 1:e vice ordförande 
Nils-Ola Roth
Jan Nyberg
Ann-Kristin Musiolik

Ersättare:
Christer Ohm
Christine Andersson
Britta Bendz

Skanör-falsterbo kyrkans väl

Ordinarie:
Sven-Ingvar Nilsson
Birgitta Tengqvist, 2:e vice ordförande
Anne Nydell
Charlotte Nordin

Ersättare:
Ulla-Britt Börjesson
Anette Wiberg


Kyrkorådet

Vår kyrka i Skanör-Falsterbo församling

Ordinarie: 
Lars Lindmark, ordförande
Fredrik van Kesbeeck Andersson
Guje Fahlström Roth 
Kerstin Nerman
Katarina Gustafsson
Ersättare:
Susanne Ohlsson
Gerty Hansson
Hans Palenius


Kyrklig Allians i Skanör-Falsterbo församling

Ordinarie:
Nils-Ola Roth, vice ordförande
Ann-Kristin Musiolik  
Ersättare:
Christer Ohm
Jan Nyberg

Skanör-Falsterbo kyrkans väl

Ordinarie:
Birgitta Tengqvist
Anne Nydell
Ersättare:
Ulla-Britt Börjesson