Förtroendevalda i Skanör-Falsterbo församling

Nedan följer lista på de förtroendevalda i Kyrkorådet och Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Deras uppgift är bland annat att besluta om pastoratets mål, godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse, fastställa budgeten, kyrkoavgiften och begravningsavgiften samt besluta i andra ärenden av principiell vikt.

Vår kyrka i Skanör-Falsterbo församling

Ordinarie: 

Susanna Ohlsson (ordförande)
Ingela Lindholm
Lars Lindmark
Catharina Gustafsson
Kerstin Nerman
Lars Melin
Louise Meyerson Östberg
Gunnel Nilsson
Eva Julle
Rolf Erichs

Ersättare:

Gerty Hansson
Eva Palenius
Hans Palenius
Karin Barrett
Sonja Löfkvist

Kyrklig Allians i Skanör-falsterbo församling

Ordinarie:

Nils-Ola Roth
Guje Fahlström-Roth
Ann-Kristin Musiolik

Ersättare:

Bengt Lövdén
Christer Ohm

Skanör-falsterbo kyrkans väl

Ordinarie:

Cecilia Lindgren
Birgitta Tengqvist
Anne Nydell
Ulla-Britt Börjesson

Ersättare:

Åke Nydell
Ola Kullengren

Sverigedemokraterna

Christine Andersson
Suzanne Lindström

Kyrkorådet

Ordinarie:

Ingela Lindholm, ordförande
Jerker Schmidt, kyrkoherde
Louise Meyerson Östberg
Rolf Erichs
Eva Julle
Bengt Lövdén
Åke Nydell

Ersättare:

Catharina Gustafsson
Christer Manhusen
Anki Musiolik
Birgitta Tengqvist