Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Pilgrimsgruppen

Vandra med oss i på vackra näset!

Pilgrimsgruppens samtalskvällar 2019 följande onsdagar:

16 januari, 20 februari, 20 mars, 17 april, 15 maj

Vi träffas kl 18.30-20.00 i Falsterbo församlingshus.
Under våren kommer vi att studera Franciskus av Assisi.
Terminen avslutas med en utfärd.
Samtalsgruppen är öppen för alla, också för dem som inte är vandrare.

Vandringar på vackra Näset
Vi kommer att träffas varannan onsdag ojämna veckor. Vi startar vårterminens vandringar den 16 januari kl 10.00, samling utanför Skanörs kyrka.

Är du intresserad så kontaktar du präst Agneta Salomonsson eller Eva Lindberg.

Präst Agneta Salomonsson, 0703 - 54 61 75
agneta.salomonsson@svenskakyrkan.se

Eva Lindberg
evabl48@gmail.com