Altardetalj av S:t Olof i Skanörs kyrka

Premiär för S:t Olofs akademi

I Skanör-Falsterbo församling börjar under våren S:t Olofs akademi, ett forum för undervisning och samtal med två till fyra föreläsningar/seminarier per kvartal.

Den kristna tron är allmännelig/katolsk, det vill säga öppen, möjlig att i varje kultur, historisk kontext och situation utlägga, tillämpa och förklara. Detta speglar Guds väsen; Gud har valt att uppenbara sig i Jesus Kristus, att göra sig känd, vill ha gemenskap och dialog med oss.

Nytt forum för undervisning

Utöver högmässan, församlingens grund och nav, har det från kyrkans begynnelse vuxit fram akademier med föreläsningar och seminarier för undervisning i och samtal om den kristna tron. I Skanör Falsterbo församling börjar under våren S:t Olofs akademi, som ska vara ett forum för undervisning och samtal med två till fyra föreläsningar/seminarier per kvartal.

Leds av Johan Herbertsson

Temat för vårens föreläsningar är den kristna trons relation till historien och vår kultur, från löftet till Abraham fram till i dag. Idé- och teologihistoriskt är det en exposé över 3 000 år, med brännpunkt i Jesus Kristus, fornkyrkan, reformationen och 1900-talet.

Johan Herbertsson, församlingsherde i Skanör-Falsterbo, inleder med föreläsning.
Därefter följer gemensam diskussion. För de som vill erbjuds fördjupningsmaterial.

Varje föreläsning är fristående.

Om S:t Olofs akademi

Datum: Onsdag 1 mars, 19 april och 24 maj klockan 15.00.

Var: Falsterbo församlingshem.

Leds av: Johan Herbertsson, som disputerat inom kyrko- och rättshistoria; forskat och skrivit en rad böcker och artiklar inom teologi-, kyrko-, idé och lärdomshistoria.

Kostnad: Ingen.