Kyrkoherden om effekterna av stölden vid Falsterbo kyrka

Beslutet påverkar inte möjligheten att boka tid för dop, vigsel eller begravning i vår församling, berättar kyrkoherde Jerker Schmidt.

Församlingen har sökt med ljus och lykta efter en skyndsam lösning för att ersätta det stulna värmesystemet. Men mycket i processen ligger utanför vår egen påverkan, varför vi bara har att vänta. Att värma upp en kyrka på rätt sätt är komplicerat, och tills en ny pump finns på plats i Falsterbo tvingas vi koncentrera all kyrklig verksamhet till Skanör. 

– Vi gör detta av omsorg om både personal och besökare. Temperaturerna kan falla snabbt nu, säger Jerker Schmidt. 

De som redan har inbokade tider i Falsterbo kyrka för dop, vigsel och begravning kommer att kontaktas personligen och få information om hur planerna läggs om. Men från och med nu har vi alltså ingen möjlighet att planera in några nya förättningar i Falsterbo kyrka. 

Från och med oktober kommer söndagens högmässa varje vecka att firas i Skanörs kyrka. Tiden för högmässan påverkas inte. Beslutet har heller ingen betydelse för hur snabbt det kommer vara möjligt att boka in nya tider i församlingen. 

– Vi har fortfarande samma utrymme för kyrkliga handlingar som tidigare. Den enda förändringen är att allt istället nu förläggs till Skanör. Det här beslutet är inget som påverkar vad vi gör, utan bara var vi är, säger Jerker Schmidt.