Gudstjänst med små och stora

Söndagen 6 februari kl. 11.00 i Skanörs kyrka.
Medverkande Rytmikdags och Familjekören.
Efter gudstjänsten fika i församlingshemmet.
Varmt välkomna!