Måndagsträffen

Öppen grupp som samlas varannan måndag för en stund med kaffe och goda samtal.

Vi träffas i Falsterbo församlingshus följande måndagar kl 14.00-15.30

Vi samtalar över ett givet ämne och fikar tillsammans. Vi utökar nu våra samlingar till varannan måndag. Vi välkomnar gamla som nya deltagare.

14/9    5/10    2/11   14/12

Med kyrkoherde Maggie Signäs och diakon Carina Hansson.

För mer information, kontakta:
Carina Hansson
Tel: 040-47 41 39

carina.hansson@svenskakyrkan.se

.................................................................................................................................................................

Falsterbo kyrkliga arbetsförening (nu måndagsträff) grundades den 23/11 1931 av dåvarande kyrkoherden Torsten Svensson.

Syftet med föreningen var att väcka, uppehålla och befordra kärleken till fädernas kyrka och dess Herre, samt att arbeta för Falsterbo kyrkas förskönande. För dessa syften arbetar föreningen genom arbetsmöten och årligen återkommande försäljningar, loppmarknad, höstmarknad och lotterier.

Den kyrkliga måndagsträffen ger stöd till Lutherhjälpen, Svenska Kyrkans Mission, Utlandskyrkan. De handikappade, Fadderbarn och Församlingskyrkans prydande.

Vår verksamhet är inriktad på stöd till viss cancerforskning (barn); stöd till hemlösa kvinnor i Malmö genom Skånes stadsmission. Pengar samlas in bl a genom lotterier och andra intäkter vid våra träffar och vid det stora Adventscaféet i december.

De kyrkliga syföreningarna i vårt land fyller en viktig funktion, framförallt med en bra social gemenskap. Man talar om kyrkans röda tråd eller ryggrad, bevarare av kultur och hantverkstradition, internationellt engagerade kvinnogrupper med ansvar. Syföreningarna svarar för en kulturgärning genom att utveckla och bevara en kunskap som annars riskerar att försvinna.