Du behövs!

Vill du vara med och bygga kyrka? Välkommen som ideell medarbetare.

Kyrkan finns överallt. Vi möts i samhället, vid gudstjänster, vid kyrkvandringar, vid torsdagsluncher och i många andra situationer. Kom och bidra med dina gåvor och berika församlingen och det viktiga arbetet i att möta människor.

Vi behöver dig för att vårt pussel ska gå ihop. I bibeltexter ges bilden av att vi människor är olika kroppsdelar i den kropp som är kyrkan. Vi är inte kompletta utan varandra och alla har en viktig uppgift att fylla.

Uppgifterna vi gör är olika stora, olika svåra, olika lätta, men lika viktiga!
Tillsammans gestaltar vi Kristi kyrka i Skanör-Falsterbo.

Du behövs som:

• körsångare
• lunchvärd
• gudstjänstvärd
• kaffevärd
• guide vid sommarkyrka
• dopvärd
• serveringspersonal vid Rosencaféet
• värd vid fest för jubilarer
• extra händer vid julstugan
    ...med mera…

 

Anmäl dig som ideell medarbetare