Bibelstudiegrupp

Välkommen till vår bibelstudiegrupp hösten 2016

Denna gång tar vi oss till Korint, sydväst om Athen, en betydande handelsstad i Romariket. Här verkade aposteln Paulus under ett par års tid i början av år 50 e. Kr.

Befolkningen var mycket blandad, templen och gudarna många. Här fanns rikedom och lyx vid sidan av fattigdom. Första Korinthierbrevet ger en god inblick i en ung kyrkas utveckling. Paulus argumenterar för sitt evangelium och vad ett kristet liv innebär i ett samhälle av blandkultur och pluralism inte så olikt vårt eget samhälle i dag.  

Vi träffas en gång i månaden på onsdagar kl. 18.30 – 20.00 på pastorsexpeditionen i Skanör.
Höstens sammankomster är:

14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december

Välkommen att anmäla dig till komminister Marianne Frid Ferm.