Kyrkor

Mariakyrkan

Mariakyrkan är den äldsta byggnaden i Sigtuna av dem som alltjämt är i bruk. Den rymmer minnen och skatter från stadens och dess invånares historia i mer än 750 år. Den, eller snarare koret och det tillhörande klostret invigdes 15 augusti (Jungfru Marie himmelsfärdsdag) 1247/48 och i mitten av 1250-talet var även långhuset färdigt. I det dåvarande Sverige var det första gången man använde tekniken att bränna tegel. Koret har romanska drag, medan långhuset visar en begynnande gotik, kallad mälardalsgotik. I slutet av 1200-talet bekostade kung Magnus Ladulås valvslagning i kyrkans långhus och ett koppartak. I stort sett har kyrkan när det gäller väggar, pelare och tak behållit samma utseende som den en gång fick.

Haga kyrka

Denna vackra kyrka är belägen cirka 7 km norr om Sigtuna stad, inte långt från vattenvägarna då Mälaren ännu var ett innanhav till Östersjön. Den nuvarande stenkyrkan är från 1200-talets senare del och fullbordades under 1300-talet. Den kan ha avlöst en äldre träkyrka från 1100-talet på samma plats. En dopfunt i sandsten och ett rökelsekar i malm, bägge från tidigt 1200-tal, är kyrkans äldsta bevarade inventarier och kan kanske tillsammans med den befintliga sakristian bekräfta dessa tankar.

Olov Hartmans studiokyrka

 På kyrkogårdens norra del står nu Olov Hartmans studiokyrka, fd Tilkyrkan. Den sattes upp bredvid Permanska villan. Studiokyrkan kommer att användas för körverksamhet, församlingens skolprojekt och för borgerliga begravningar samt för andakter och gudstjänster. Vi firade återöppnandet lördag den 13 september, 2014.

På kyrkogårdens norra del pågår nu arbetet med att sätta upp Studiokyrkan, fd Tilkyrkan. Den sätts upp bredvid Permanska villan. Studiokyrkan kommer att användas för körverksamhet, församlingens skolprojekten och för borgliga begravningar samt för andakter och gudstjänster.
På kyrkogårdens norra del pågår nu arbetet med att sätta upp Studiokyrkan, fd Tilkyrkan. Den sätts upp bredvid Permanska villan. Studiokyrkan kommer att användas för körverksamhet, församlingens skolprojekten och för borgliga begravningar samt för andakter och gudstjänster.
På kyrkogårdens norra del pågår nu arbetet med att sätta upp Studiokyrkan, fd Tilkyrkan. Den sätts upp bredvid Permanska villan. Studiokyrkan kommer att användas för körverksamhet, församlingens skolprojekten och för borgliga begravningar samt för andakter och gudstjänster.