Foto: Magnus Aronson

Svenska kyrkan väljer ny ärkebiskop

Nyhet Publicerad

Onsdag 18 maj väljer Svenska kyrkan ny ärkebiskop. Det finns fem kandidater att rösta på. Om någon av dem får mer än 50 procent av rösterna är valet avgjort. I annat fall blir det en andra valomgång den 8 juni mellan de två som fått flest röster.

Kandidaterna är i bokstavsordning:

Johan Dalman, biskop i Strängnäs stift
Karin Johannesson, biskop i Uppsala stift
Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift
Martin Modéus, biskop i Linköpings stift
Mikael Mogren, biskop i Västerås stift

Röstningen inleds klockan 11.00 onsdag 18 maj. Resultatet beräknas vara klart cirka klockan 15.00 och offentliggörs i ett pressmeddelande, samt på Svenska kyrkans webbplats.

 

Se hearingen med kandidaterna
Den 22 april hölls en hearing med kandidaterna i ärkebiskopsvalet. Se intervjuerna med kandidaterna här.

De röstar i ärkebiskopsvalet
Ärkebiskopen väljs av ledamöterna i kyrkostyrelsen och av ledamöterna i stiftsstyrelser och domkapitel i Svenska kyrkans tretton stift.

Eftersom ärkebiskopen också blir biskop i Uppsala stift röstar även diakoner och präster som har en tjänst i Uppsala stift, samt lika många förtroendevalda elektorer som är utsedda av stiftets församlingar. För att Uppsala stift inte ensamt ska kunna avgöra valet delas dessa röster med tio. Totalt är 876 personer röstberättigade i ärkebiskopsvalet 2022.

Så går ärkebiskopsskiftet till
Ärkebiskop Antje Jackelén lägger ner staven i en gudstjänst i Uppsala domkyrka den 30 oktober. Fram till dess är hon i full tjänst.

Den nya ärkebiskopen tas emot i en gudstjänst i Uppsala domkyrka den 4 december.

Under perioden mellan stavnedläggning och mottagande av ny ärkebiskop tar andra biskopar hand om huvuddelen av ärkebiskopens uppgifter. Detta regleras i Svenska kyrkans regelverk, kyrkoordningen och handlar bland annat om rollerna som ordförande i kyrkostyrelsen och kyrkomötets läronämnd, och om att ersätta ärkebiskopens roll i biskopsmötet.

Ärkebiskopens uppgifter i Uppsala stift tas omhand av biskopen i Uppsala stift, förutom i domkapitlet där det finns en utsedd ersättare.

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/arkebiskopsval-2022