Fem biskopar står på rad intill varandra: Mikael Mogren, Martin Modéus, Karin Johannesson, Johan Dalman och Fredrik Modéus.,
Foto: Magnus Aronson, Ikon

Hearing med ärkebiskopskandidaterna

Fem biskopar är nominerade till valet av ny ärkebiskop för Svenska kyrkan. Se intervjuerna med kandidaterna från hearingen i Uppsala 22 april. Läs också deras svar på tre frågor.

Martin Modéus, biskop i Linköpings stift

Vilken är din främsta teologiska förebild?
–Teologer behöver läsas med urskillning. Ingen går att omfatta helt. Jag nämner vad jag inspirerats av från två teologer. Broder Roger av Taizé har en enkelhet och andlighet som betytt mycket. Hans ljusa, Kristuscentrerade gudsbild och människosyn är en pastoral ledstjärna.

–Från Gustaf Wingren hämtar jag outtröttlighet i att se Guds upprättande verk i det mänskliga och skapelsen. Det ger mig uppmuntran till gränsöverskridande möten och frimodighet att möta andras tro, stadig i min egen bekännelse.

Vilken är din favoritpsalm?
–Sv Ps 776 Morgon och afton.

Vilken bibeltext återvänder du till för att hämta kraft? 
–I Jesu tal i Nasarets synagoga (Luk 4:18-19) sammanfattar han sitt budskap och sin kallelse, med hänvisning till Jesajas gudsrikesvison. Texten har följt mig i många år både som inspiration i mitt arbete och som klangbotten för hur jag vill leva mitt liv. Jag brukar sammanfatta den i fyra nyckelord: glädje, befrielse, äkthet och nåd, ord som jag tror kan tjäna väl som orienteringspunkt både för kyrka, församling och individ.

Läs mer om Martin Modéus på Linköpings stifts webbplats

Johan Dalman, biskop i Strängnäs stift

Vilken är din främsta teologiska förebild?
–Rowan Williams: han är lika seriöst nyfiken på kyrkans då som dess nu och sedan. Han påminner om det kristna DNA:t – att leva i utsatthet och sårbarhet med Gud ”in control”. Förtröstan. Williams är rotad i kyrkans arv men lever i allra högsta grad med i vår moderna tid.

Vilken är din favoritpsalm?
–Sv Ps 212, Långt bortom rymder vida älskar jag. Barnets aftonbön ser kanske inte mycket ut för världen – men är (som allas våra böner) världsförändrande. Gud gör stort av det som i världens ögon ser litet ut.

Vilken bibeltext återvänder du till för att hämta kraft?
–I takt med att livet händer blir olika texter hela tiden aktuella. Men om jag måste välja: Moses vid den brinnande busken (2 Mos:3 ff) och Jesu kallelse av de första lärjungarna (Joh 1:35 ff).

–Båda vittnar om överraskningarnas Gud - det fyller mig med hopp och tillförsikt. Tro är att sträcka ut sin hand och fatta Guds hand (eller som någon sa om Svenska kyrkans predikoturer: Räcker med "Vi ses på söndag klockan 11 och ser vad som händer").

Läs mer om Johan Dalman på Strängnäs stifts webbplats

Mikael Mogren, biskop i Västerås stift

Vilken är din främsta teologiska förebild?
–Profeten Jesaja. Han kunde ta sig an stora frågor på oväntade sätt. Jag tänker mig honom som en vanlig människa som fick kallelsen att tala om Gud, skapelsen och människorna så att de kände igen sig och blev berörda. Med sitt mod öppnade han horisonterna och väckte förväntningar om en kommande Messias, Fredsfursten.

Vilken är din favoritpsalm?
–Jag väljer är Likt vårdagssol i morgonglöd, Sv Ps 198. Nathan Söderbloms medryckande melodi gör mig glad och texten beskriver kristen tro som värme och vår. Det är den glada kristendomen. 

Vilken bibeltext återvänder du till för att hämta kraft? 
–Jag återvänder ofta till Johannesevangeliets inledning, Johannesprologen. Den beskriver hur Ordet blev människa och ”tältade” bland oss. Det är många nivåer i den texten och den påminner mig om det mest centrala: skapelsen och inkarnationen. 

Läs mer om Mikael Mogren på Västerås stifts webbplats

Karin Johannesson, biskop i Uppsala stift

Vilken är din främsta teologiska förebild?
–En viktig förebild för mig är Teresa av Avila (1515-1582). I likhet med Martin Luther såg hon som sin livsuppgift att hjälpa kyrkan att leva utifrån trons centrum–Kristusrelationen.

–Teresa var en ödmjuk ledargestalt med en underbar humor. För henne är både organisationsfrågor och byggnadsprojekt en naturlig del av bönelivet. Hon kunde vara handlingskraftig och kontemplativ samtidigt. Det som framför allt fascinerar mig är hur hon behärskar den ibland ganska svåra konsten att leva sin teologi.

Vilken är din favoritpsalm?
–Sv Ps 773, Känn ingen oro, med text av Teresa av Avila.

Vilken bibeltext återvänder du till för att hämta kraft? 
–När jag behöver ny kraft läser jag gärna Kolosserbrevet. Det är ett lagom långt brev som lyfter fram och fördjupar hemligheten med Kristus (Kol. 1:26-27, 2:2, 4:3).

–Jag mediterar gärna över de uppmaningar som handlar om vad vi ska låta ske eller låta Gud göra i våra liv. Till exempel: ”Låt Kristi frid råda i era hjärtan” (Kol. 3:15) och ”Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet.” (Kol.3:16). Mitt valspråk som biskop är också hämtat från Kolosserbrevet (Kol. 1:28). 

Läs mer om Karin Johannesson på Uppsala stifts webbplats

Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift

Vilken är din främsta teologiska förebild? 
–Det är omöjligt att välja en enda teolog. En balanserad teologi växer fram utifrån intryck som hämtas från olika håll. Viktigast är mina föräldrar som genom aftonbön på kvällen och gudstjänst i församlingskyrkan förmedlade en tro som håller att leva på.

–Av kyrkofäderna lyfter jag fram Irenaeus. Kommuniteten i Taizé har lärt mig vikten av bön och stillhet, enkelhet och solidaritet. Liturgiska teologer som Schmemann och Lathrop har gett djup åt gudstjänstfirandet. Andra viktiga namn är Wingren, Lögstrup och Nouwen.

Vilken är din favoritpsalm?
Gud, från ditt hus, Sv Ps 288, med text av Fred Kaan i översättning av Britt G Hallqvist.

Vilken bibeltext återvänder du till för att hämta kraft? 
–Eftersom jag lever med bibeltexterna hela tiden finns det många som jag återvänder till för att hämta kraft. En av de allra viktigaste är den som utgör grund för mitt valspråk som biskop: ”Min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst” (2 Kor. 12:9).

Läs mer om Fredrik Modéus på Växjö stifts webbplats

Intervjuer med ärkebiskopskandidaterna – teckenspråkstolkade

Inför ärkebiskopsvalet intervjuades de fem ärkebiskopskandidaterna. Här på sidan kan du se sändningen teckenspråkstolkad i fem filmer, en för varje kandidat.