Foto: Gustaf Hellsing

Musik i fastan

Orgelkonsert med Ingvar Jandersson i Åby kyrka lördag 30 mars kl. 12.00. Enkel förtäring efter konserten. Varmt välkomna!

Orgelkonsert med Ingvar Jandersson i Åby kyrka lördag 30 mars kl. 12.00. Enkel förtäring efter konserten.

I högmässan på Midfastosöndagen 31 mars kl. 10.00 i Ryssby kyrka medverkar körerna Mix Melliora & Gustavi Stämmor.

Varmt välkomna till kyrkan!