Meny

#lekkyrkaryssby

Måndag 19 augusti togs första spadtaget till vårt nya projekt: lekkyrka i Ryssby. Följ bygget på Instagram #lekkyrkaryssby

Måndagen den 19 augusti togs det första spadtaget till vårt projekt lekkyrka. Platsen för lekkyrkan ligger mellan Mariagården och Prästgården i Rockneby mitt emot Ryssby kyrka. Hela projektet kan följas på Instagram under #lekkyrkaryssby


Detta är ett diakonalt/socialt projekt i den meningen att tänkta utförare är personer i olika sysselsättningsplaceringar samt ideella medarbetare. Detta skapar dels en meningsfull sysselsättning samt en social samvaro mellan deltagande personer. Under projektet kommer även den tänkta målgruppen – barn - bjudas in att kunna medverka i byggandet, detta i form av våra barngrupper som finns i församlingen. Resultatet med den färdiga lekkyrkan hoppas vi kommer ge inspirerande lekmöjligheter för barn.


För mer info eller frågor kontakta:
Håkan Cansund, diakon, 0480-38207 eller hakan.cansund@svenskakyrkan.se

Sussie och Anton tar de första spadtagen. Bild: Håkan Cansund
Sussie och Anton efter väl förrättat värv Bild: Håkan Cansund
Vaktmästarna lägger ut några grundstenar Bild: Håkan Cansund