Roslagsbro-Vätö församling

Välkommen till Roslagsbro-Vätö församling

Församlingen ligger en dryg mil nordost om Norrtälje. Den består av Roslagsbro,  inlandsbetonad landsbygd i väster, och Vätö i öster som har mycket skärgårdsmiljö.

I församlingen finns det knappt 2000 kyrkotillhöriga.

Här finns två 1200-talskyrkor. I församlingen firas i normalfallet gudstjänst en  gång i veckan. Fördelningen sker jämnt mellan Roslagsbro och Vätö. Vid de stora  högtiderna som jul- och påsk firas det fler gudstjänster.

Det finns ett rikt körliv i församlingen såväl vad gäller kyrkokörer som barnkörer.

Här finns även ett samarbete mellan kyrka och skola gällande körliv och musik.

Likaså finns en livaktig barn- och ungdomsverksamhet.

Detsamma gäller konfirmandverksamheten som numera samverkar framförallt  med Estuna-Söderbykarl församling.

Dagträffar finns i Roslagsbro och i Vätö.

Församlingen har även en rik volontärverksamhet. Det finns en gudstjänstgrupp, en diakonigrupp, en internationell grupp och en miljögrupp.

I likhet med andra församlingar i närområdet firas en del lekmannaledda gudstjänster också. Kyrkvärdsledda sådana i allmänhet.

Kontakt:
Pastorsexpeditionen tel 0176-799 00,
e-post: roslagensostra.pastorat@svenskakyrkan.se

Församlingsherde Fredrik Ekström
Tel 0176-765 31, e-post: fredrik.h.ekstrom@svenskakyrkan.se

Läs mer om våra verksamheter:
Barngruppen ”Eftis”
Fritidsgård
Dagträffar
Vuxenkörer
Barnkörer

Adress:
Roslagsbro kyrka, Prästgårdsvägen 44, 761 75 Norrtälje
Vätö kyrka, Vätö kyrkväg 28, 760 21 Norrtälje 

Roslagsbro kyrka, Roslagsbro sockenstuga,
Vätö kyrka, Vätö församlingsgård

Swisha din kollekt till Roslagsbro-Vätö församling

Swish-nummer: 123 662 48 52