Ett kors med en blomma i, som växer ut från en avbruten stam.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Sjukhuskyrkan

Oavsett om du är patient, närstående eller personal, troende eller icke-troende, är du alltid välkommen att kontakta Sjukhuskyrkan på Norrtälje Sjukhus. Vi har tid, vi har tystnadsplikt och vi för inga journaler.

Samtal & stöd vid kris

Vår uppgift är att förmedla tröst och hopp, lindra ensamhet och oro.
Ibland tar livet en annan vändning. Det kan hända när vi själva eller när någon vi känner blir sjuk. Det kan kännas bra att få dela tankar och känslor med någon.
Inga frågor eller tankar är för små eller obetydliga och det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om.
Med oss kan du samtala om livets svåra frågor såväl som vardagliga bekymmer och svårigheter.
Vid olyckshändelser eller dödsfall kan vi erbjuda krisstöd. Vi kan också erbjuda stöd genom olika riter så som nattvard, förbön, välsignelse samt dop och vigsel efter överenskommelse.

Så fungerar Sjukhuskyrkan under Coronapandemin

I orostider, nu som alltid, finns Sjukhuskyrkan för samtal. Under rådande omständigheter ser det dock lite annorlunda ut, men vi träffas fortfarande när du behöver.
Ring, sms:a eller mejla, så bestämmer vi tid och plats.

Lena Nordlander

Lena Nordlander

Roslagens östra pastorat

Komminister/sjukhuspräst Norrtälje-Malsta församling

Eva Romar-Heimdahl

Eva Romar-Heimdahl

Roslagens östra pastorat

Diakon/sjukhusdiakon Norrtälje-Malsta församling