Ett kors med en blomma i, som växer ut från en avbruten stam.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Sjukhuskyrkan

Oavsett om du är patient, närstående eller personal, troende eller icke-troende, är du alltid välkommen att kontakta Sjukhuskyrkan på Norrtälje Sjukhus. Vi har tid, vi har tystnadsplikt och vi för inga journaler.

Sjukhuskyrkan finns på sjukhuset och ni kommer att möta oss i korridorerna.
Du kan också ringa eller mejla. Vår uppgift är att förmedla tröst och hopp, lindra ensamhet och oro. Vi kommer när vi kan, även om vi inte har jour.

Ibland tar livet en annan vändning. Det kan hända när vi själva eller när någon vi känner blir sjuk. Det kan kännas bra att få dela tankar och känslor med någon.
Inga frågor eller tankar är för små eller obetydliga och det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om. Med oss kan du samtala om livets svåra frågor såväl som vardagliga bekymmer och svårigheter.

Sjukhuskyrkan är benämningen på de kristna kyrkornas gemensamma arbete inom den andliga vården inom sjukvården. Arbetet vänder sig till patienter, närstående och personal.
Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde. Och för Norrtälje sjukhus innebär det Norrtälje-Malsta församling.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och förmedlar kontakt med kyrkor, samfund och religioner.

Samtal
Enskilda samtal och själavård. Vi har absolut tystnadsplikt och för aldrig journal.

Stöd vid kris och katastrof
Vi finns som stöd vid kris och katastrof, t.ex. vid förlust av anhörig och vid  olyckshändelser.

Riter
Andakt, enskild nattvard, förbön, dop och vigsel kan ske efter överrenskommelse. Även avskeds- och minnesstunder.

Sjukhuspersonal
Samtal och reflektionsgrupper med personal.

 

Så fungerar Sjukhuskyrkan under Coronapandemin

I orostider, nu som alltid, finns Sjukhuskyrkan för samtal.
Ring, sms:a eller mejla, så bestämmer vi tid och plats.