Församlingar och kyrkor

Församlingar i pastoratet

Blidö, Estuna-Söderbykarl, Frötuna, Lohärad, Länna, Norrtälje-Malsta, Riala, Roslagsbro-Vätö, Rådmansö och Väddö är namnen på våra tio församlingar. Varje församling är unik och erbjuder många olika verksamheter. Välkommen att besöka oss!

Kyrkor & lokaler

Här finner du information om våra kyrkor och lokaler i Roslagens östra pastorat.