Foto: Magnus Aronson/IKON

BLI MEDLEM

Välkommen! Som medlem i Svenska kyrkan är du viktig.

Genom ditt medlemsskap och din kyrkoavgift är Du bland annat med och stödjer:

- kyrkans öppna barnverksamhet där små barn och deras föräldrar kan mötas

- gemenskapsträffar för äldre

- ett rikt musikliv med körer och musiker

- samtalsstöd, när livet inte blev som det var tänkt

- underhållet av våra kyrkobyggnader

Du stödjer även en kyrka som:

- tror på människors lika värde

- vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta

- vill vara med och uttrycka glädje över att ha fått barn eller funnit en partner att dela livet med

- tillsammans med andra goda krafter är med och bygger ett så bra och tryggt samhälle som möjligt

SÅ BLIR DU MEDLEM

Fyll i formuläret nedan eller tryck på länken nedan.
Viktigast är att du fyller i  personnummer, namn, gatuadress, postnummer och postort även gärna telefonnummer.
Övriga uppgifter kan fyllas i om du har den informationen.

Fyll i blanketten och skriv under den och och skicka in med post till
Roslagens östra pastorat, Box 15, 761 21 Norrtälje.

Här hittar du blankett för inträde

Du kan också ringa 0176-799 00 och få en blankett hemsänd.

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella