Meny

Bli medlem

Välkommen! Som medlem i Svenska kyrkan är du viktig.

Genom ditt medlemsskap och din kyrkoavgift är Du bland annat med och stödjer:

- kyrkans öppna barnverksamhet där små barn och deras föräldrar kan mötas

- gemenskapsträffar för äldre

- ett rikt musikliv med körer och musiker

- samtalsstöd, när livet inte blev som det var tänkt

- underhållet av våra kyrkobyggnader

Du stödjer även en kyrka som:

- tror på människors lika värde

- vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta

- vill vara med och uttrycka glädje över att ha fått barn eller funnit en partner att dela livet med

- tillsammans med andra goda krafter är med och bygger ett så bra och tryggt samhälle som möjligt

SÅ BLIR DU MEDLEM

Fyll i formuläret nedan så skickar vi hem en blankett till dig för underskrift. 

Du även skriva ut blanketten, fylla i den och skicka in med post till församlingen där du bor.

Här hittar du blankett för inträde

Du kan också ringa 0176-799 00 och få en blankett hemsänd.

Du skickar din inträdesblankett till:
Roslgens östra pastorat
Box 15
761 21 Norrtälje

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella