Rådmansö församling

Välkommen till Rådmansö församling

Rådmansö kyrka stod färdig 1819 och är alltså 200 år gammal. Den ersatte en äldre timrad korskyrka från 1640-talet. Rådmansö kyrka är ursprungligen uppförd i Karl Johansstil, Empire. 2015 renoverades kyrkan totalt på insidan och ger numera intrycket av en ljus och välkomnande kyrksal med generösa ytor i koret och en frisk doft från det fina trägolvet och de skinnklädda extrastolarna. Altaruppsatsen är från tidigt 1600-tal och bedöms vara ett krigsbyte från Polen. Predikstolen från sent 1600-tal, utförd i Karl XIs renässans, finns kvar från den gamla kyrkan. I Rådmansö kyrka firas högmässa varannan söndag. Konserter och musikaliska evenemang är vanliga i synnerhet under sommarhalvåret när sommarbefolkningen ökar antalet besökare. Kvällsmässor och familjegudstjänster firas återkommande under veckorna. Dop, bröllop och begravningar hålls året om men ökar i antal under sommarhalvåret. Församlingshemmet som ligger intill tar emot cirka 80 gäster.

Kontakt:
Pastorsexpeditionen tel 0176-799 00,
e-post: roslagensostra.pastorat@svenskakyrkan.se

Församlingsherde Jakob Bäcklund
Tel 0176-766 03, e-post: jakob.backlund@svenskakyrkan.se

Läs mer om våra verksamheter:
Öppet bus
SKUM – Svenska Kyrkans UngdomsMys
Barnkörer
Vuxenkör
Café

Adress:
Rådmansö kyrka, Kungsgårdsvägen 22, 761 94 Norrtälje  
Rådmansö församlingshem, Kungsgårdsvägen 20, 761 94 Norrtälje

Rådmansö kyrka
Rådmansö församlingshem