En vitt stenhjärta med texten Älskad och saknad ligger på en gravkrans.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Ett sista farväl.

När någon dör och ska begravas

När du förlorar en anhörig eller vän är det viktigt att få ta ett sista farväl. Begravningsgudstjänsten i den kristna traditionen ger oss möjlighet att säga farväl och tacka för en människa. Vi får sörja, visa kärlek och respekt för livet. Den som dött läggs till vila i Guds omsorg och får gå i frid. Begravningen är ofta en viktig del i sorgebearbetningen.
Här kan du läsa om det praktiska som ska göras när en människa dör och vad du behöver tänka på när du planerar en begravningsgudstjänst.

En liten vit sten med texten Älskade morfar.

När någon dör

Vem tar hand om kroppen när någon dör? Vilka räknas som närmast anhöriga och vad ska de göra? Här kan du läsa om vad som ska göras när någon dör, och av vem.

Någon tänder ett av ljusen vid en kista.

Till dig som sörjer

Har du har förlorat en familjemedlem eller vän under coronapandemin? Medarbetare i Svenska kyrkan kan stötta dig i sorgen. Och vi kan hjälpa dig att hitta alternativa lösningar inför begravningen.

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Planera en kyrklig begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

En man sitter på en klippa vid vattnet.

Önskemål om min begravning

Hur vill du att din egen begravning ska se ut, den dag det är dags? Skriv gärna ner dina önskemål eller berätta om dem för någon.

Kyrkor & lokaler

Här finner du information om våra kyrkor och lokaler i Roslagens östra pastorat.

Boka begravning

Välkommen att kontakta pastorsexpeditionen för bokning av begravning.
Tel 0176-799 00 eller e-post: rop.bokning@svenskakyrkan.se

Att välja gravplats och att sköta om en grav

Om inte den avlidna personen berättade hur den ville ha det redan när hen levde, behöver de anhöriga välja hur och var hen ska begravas.

I Roslagens östra pastorat finns olika gravskick att välja emellan.
Här kan du läsa om skillnaderna mellan de olika gravskicken och på vilka kyrkogårdar de olika alternativen finns:

Kistgravplats (*alla):
Begravning sker i en kista vid egen plats som markeras med t.ex. gravsten. Anhöriga medverkar vid jordsättning och utsmyckar platsen enligt egna önskemål. Där finns plats för 1–4 kistor. 

Urngravplats (*alla):
Avlidna kremeras och begravs i urna vid egen, markerad plats. Där finns plats för 6 urnor. Anhöriga utsmyckar platsen enligt egna önskemål.

Minneslund (*alla):
En gemensam gravplats av anonym karaktär där askan grävs ner eller strös ovan mark, utan att platsen markeras. Nedgrävning utförs av kyrkogårdsförvaltningen under värdiga former, utan närvaro av anhöriga. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på anvisad plats.

Askgravlund (*Norrtälje, Väddö, Blidö):
Påminner om en minneslund, där gravsättning sker utan markering av plats. Men här gravsätts askan i ett biologiskt nedbrytbart hölje och anhöriga får närvara vid gravsättningen.
Besökare får smycka med snittblommor och ljus på anvisad plats. Namnplattor kan beställas av förvaltningen mot en avgift. Askgravlunden ger minneslundens frihet från skötselansvar men utan minneslundens krav på anonymitet.

Askgravplats (*Norrtälje):
En gravplats som påminner om en askgravlund med en kollektiv karaktär, gemensam smyckningsplats och utan skötselansvar. Skillnaden är att gravsättning sker med begränsad gravrätt, som i detta fall innebär att anhöriga kan gravsättas bredvid varandra. Askan gravsätts i ett biologiskt nedbrytbart hölje och anhöriga får närvara vid gravsättningen. Namnplattor kan ordnas av förvaltningen mot en avgift. Besökare får smycka med snittblommor och ljus på anvisad plats.

 

*finns på dessa kyrkogårdar i Roslagens östra pastorat

En kyrkogård i solsken.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Alla som är folkbokförda i Sverige – oavsett religion – och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar en begravningsavgift via sin skattsedel. Det är begravningsavgiften som finansierar begravningsverksamheten.

Vita planterade blommor på en grav.

Att ansvara för en grav

En person som var folkbokförd i Sverige innan den avled, har rätt att få begravas på en av våra allmänna begravningsplatser.

Ängel på en gravsten

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? Här hittar du länkar till sidor där du kan leta vidare efter gravar på olika platser i Sverige.

Välj grav och gravplats

Jordbegravning eller kremering? Egen grav eller aska som sprids? Om en avliden person inte har lämnat några önskemål efter sig, får de anhöriga välja en bra lösning.

Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.

Gravskötsel

Här finner du mer information kring gravskötsel och avgifter i Roslagens östra pastorat.

Ta farväl under begravningsgudstjänsten

Det kan kännas bra att veta i förväg vad som händer i en begravningsgudstjänst och vad man ska tänka på som begravningsgäst.

En präst talar på en begravning.

Begravningsgudstjänst

I begravningsgudstjänsten skapar psalmerna, musiken och orden gemenskap och delaktighet i gudstjänsten. Här hittar du några exempel. Inför begravningsgudstjänsten kan präst och musiker ge ytterligare förslag.

Ett par personer lägger blommor på kistan vid en begravning

Vett och etikett vid en begravning

Som gäst har du kommit till begravningen för att visa din sorg och respekt för den döda. Tänk på att ta hänsyn till den dödas och de anhörigas önskemål.

Skriften Om begravning

Om begravning är en skrift som beskriver hur begravningar går till. Den finns på flera olika språk och innehåller information om bland annat gravplatser, ceremonier och aktuell lagstiftning.