En vitt stenhjärta med texten Älskad och saknad ligger på en gravkrans.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Ett sista farväl.

När någon dör och ska begravas

När du förlorar en anhörig eller vän är det viktigt att få ta ett sista farväl. Begravningsgudstjänsten i den kristna traditionen ger oss möjlighet att säga farväl och tacka för en människa. Vi får sörja, visa kärlek och respekt för livet. Den som dött läggs till vila i Guds omsorg och får gå i frid. Begravningen är ofta en viktig del i sorgebearbetningen.
Här kan du läsa om det praktiska som ska göras när en människa dör och vad du behöver tänka på när du planerar en begravningsgudstjänst.

Att välja gravplats och att sköta om en grav

Om inte den avlidna personen berättade hur den ville ha det redan när hen levde, behöver de anhöriga välja hur och var hen ska begravas.

I Roslagens östra pastorat finns olika gravskick att välja emellan.
Här kan du läsa om skillnaderna mellan de olika gravskicken och på vilka kyrkogårdar de olika alternativen finns:

Kistgravplats (*alla):
Begravning sker i en kista vid egen plats som markeras med t.ex. gravsten. Anhöriga medverkar vid jordsättning och utsmyckar platsen enligt egna önskemål. Där finns plats för 1–4 kistor. 

Urngravplats (*alla):
Avlidna kremeras och begravs i urna vid egen, markerad plats. Där finns plats för 6 urnor. Anhöriga utsmyckar platsen enligt egna önskemål.

Minneslund (*alla):
En gemensam gravplats av anonym karaktär där askan grävs ner eller strös ovan mark, utan att platsen markeras. Nedgrävning utförs av kyrkogårdsförvaltningen under värdiga former, utan närvaro av anhöriga. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på anvisad plats.

Askgravlund (*Norrtälje, Väddö, Blidö):
Påminner om en minneslund, där gravsättning sker utan markering av plats. Men här gravsätts askan i ett biologiskt nedbrytbart hölje och anhöriga får närvara vid gravsättningen.
Besökare får smycka med snittblommor och ljus på anvisad plats. Namnplattor kan ordnas av förvaltningen mot en avgift. Askgravlunden ger minneslundens frihet från skötselansvar men utan minneslundens krav på anonymitet.

Askgravplats (*Norrtälje):
En gravplats som påminner om en askgravlund med en kollektiv karaktär, gemensam smyckningsplats och utan skötselansvar. Skillnaden är att gravsättning sker med begränsad gravrätt, som i detta fall innebär att anhöriga kan gravsättas bredvid varandra. Askan gravsätts i ett biologiskt nedbrytbart hölje och anhöriga får närvara vid gravsättningen. Namnplattor kan ordnas av förvaltningen mot en avgift. Besökare får smycka med snittblommor och ljus på anvisad plats.

 

*finns på dessa kyrkogårdar i Roslagens östra pastorat och Roslagens västra pastorat

Ta farväl under begravningsgudstjänsten

Det kan kännas bra att veta i förväg vad som händer i en begravningsgudstjänst och vad man ska tänka på som begravningsgäst.

Boka begravning

Välkommen att kontakta pastorsexpeditionen för bokning av begravning.
Tel 0176-799 00 eller e-post: rop.bokning@svenskakyrkan.se