Café Spira

Läs mer ...

Café Spira öppnades för första gången en vecka innan Coronapandemin. Vi kom inte igång varav det för närvande är en vilande verksamhet. Vi får göra en ny start igen framöver. Vi kommer skriva på vår Facebookssida Diakonihuset Lyan när det åter öppnas.

För vilka?
Café Spira är för dig som är sjukskriven eller arbetssökande och som väntar på möjligheten eller orken att börja arbeta igen. För dig som är dagledig men som ännu ej gått i pension.

Varför startar vi en ny mötesplats?
Vi vet att det är många arbetssökande och sjukskrivna med värk och utmattningssymtom som efterfrågat en mötesplats. Det finns en önskan att träffa dem som är i samma situation och en möjlighet att få träffas utan att behöva prestera eller planera i förväg. Det finns behov av att få gå iväg till ett sammanhang under den period man inte har möjlighet att arbeta. Att komma ut och vara social på sina egna villkor.

Vad kan jag som gäst förvänta mig?
Vi träffas i caféet i Diakonihuset Lyan och det kommer serveras fika från Lyans bageri till självkostnadspris. Vi möts en stund i början kring något gemensamt och sen fritt samtal. Du är så aktiv som du orkar för stunden. Det handlar om att både lyssna och prata. Vi skapar stunden tillsammans och du kommer som du är, i det skick du är för dagen.
Välkommen!

Vi har öppet onsdagar kl 12.30 – 14.00

Café Spira öppnades för första gången en vecka innan Coronapandemin. Vi kom inte igång varav det för närvande är en vilande verksamhet. Vi får göra en ny start igen framöver. Vi kommer skriva på vår Facebookssida Diakonihuset Lyan när det åter öppnas.

Har du frågor eller vill veta mer?
Kontakta:
Annette Karlstrand Diakon/projektledare Lyan
Telefon 0457-45 52 74
Mail: annette.karlstrand@svenskakyrkan.se

Café Spira