Ekumenisk dialog grunden till mötet i Lund

Det historiska mötet i Lund och Malmö år 2016 är frukten av 50 års ekumenisk dialog mellan lutheraner och katoliker. En milstolpe i den dialogen är dokumentet "Från konflikt till gemenskap" från 2013.

I dokumentet enas de båda kyrkorna för första gången om en gemensam historieskrivning kring reformationen. De uttrycker ånger över den smärta som man tillfogat varandra, men också tacksamhet över de teologiska insikter som båda parter bidragit med. Samtidigt betonas det gemensamma ansvaret att vittna om kristen tro och att arbeta mot fattigdom, för rättvisa, fred och miljö.

Tvistefrågor och gemensamma löften

Dokumentet analyserar de tvistefrågor som kan anses överspelade och tar upp de ämnen som kräver vidare diskussion på vägen mot enhet. Det handlar främst om förståelsen för kyrkan, prästämbetet och nattvarden.

Innehållet och andan i dokumentet Från konflikt till gemenskap ligger till grund för den gemensamma bönen i Lunds domkyrka och det publika eventet på Malmö arena.

Dokumentet mynnar ut i fem gemensamma löften, fem ekumeniska imperativ, inför den fortsatta dialogen:

  • Katoliker och lutheraner bör alltid börja i enhetens perspektiv och inte i splittringens, för att stärka det gemensamma även om det är lättare att se och erfara skillnaderna.Lutheraner och katoliker ska vara öppna för att förändras i mötet med den andre.
  • Lutheraner och katoliker bör ständigt låta sig själva förändras genom mötet med den andre och genom det ömsesidiga trosvittnesbördet.
  • Katoliker och lutheraner bör på nytt förpliktiga sig till att söka synlig enhet, till att tillsammans utveckla närmare vad detta betyder i form av konkreta steg, och till att oupphörligt sträva mot detta mål.
  • Lutheraner och katoliker bör gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid.
  • Katoliker och lutheraner bör vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom att förkunna och att tjäna världen.

Den sista punkten kommer särskilt till uttryck under eventet på Malmö arena där budskapet om hopp, gemenskap och ansvar för världen står i fokus.

Ladda ner dokumentet Från konflikt till gemenskap här. Mer information finns på Lutherska världsförbundets webb.