Meny

Ljusterö-Kulla församling

Ljusterö-Kulla församling, en skärgårdsförsamling med engagerade församlingsbor som värnar om sin bygd och kyrkorna Roslags-Kulla och Ljusterö kyrka.

KOntakta oss

Telefon expeditionen: 08-540 845 52 öppen kl. 10–12 onsdagar och fredagar

Postadress: Ljusterö-Kulla församling
Mellansjövägen 53 A, 184 95 Ljusterö

Ljusterö-Kulla församling breder ut sig på båda sidor om farleden som går norrut från Saxarfjärden. Ljusterödelen av församlingen innefattar, förutom själva Ljusterö, även ett flertal öar i mellanskärgården, där Ingmarsö och Husarö har en bofast befolkning. Roslags-Kulladelen av församlingen ligger på fastlandet och har flera kulturhistoriskt intressanta platser, såsom Östanå slott, Wira bruk och, inte minst, Roslags-Kulla kyrka. I församlingen finns två välbehållna historiskt intressanta och fina kyrkor.

 

OBS! Med anledning av att vi vill undvika spridning av coronaviruset har vi tills vidare ställt in alla verksamheter och gudstjänster. Håll dig uppdaterad på när verksamheterna drar igång igen i vår kalender.

 

 

 

INSTÄLLT! Soppluncher i Roslags-Kulla
Soppa serveras (50 kr), som volontärer har lagat, och musikanter spelar.

INSTÄLLT!Soppluncher på Ljusterö
Vi inleder med ett föredrag eller musik och äter sedan soppa tillsammans som PRO eller Ådorna har lagat.

INSTÄLLT! Träffpunkten Yoga
Yoga för pensionärer med instruktören Sveta Tell i Roslags-Kulla församlingshem, i samarbete med kommunen.

INSTÄLLT! Träffpunkten Styrkepass
Styrkepass för pensionärer med instruktören Kerstin Eriksson i Roslags-Kulla församlingshem, i samarbete med kommunen.

INSTÄLLT! Träffpunkt Bingo och fika
Bingo och fika för pensionärer i Roslags-Kulla församlingshem, i samarbete med kommunen.

INSTÄLLT! Ljusterö prästgård
Språkcafé måndagar kl. 18.00–20.00.

Fika varje onsdag och fredag kl. 10.00–12.00.

Öppna förskolan i prästgården är en mötesplats för gravida eller småbarnsföräldrar med barn från 0–6 år. Här kan ni leka, sjunga och fika på torsdagar kl. 09.00–12.00.

Tornspiran på Roslags-Kulla kyrka restaureras

Tornspiran på Roslagskulla kyrka ska restaureras på grund av stormskador. Vi har arbetat en tid med att ta reda på vilket som är det bästa och säkraste sättet att laga spiran, men nu är arbetet igång. Lagningsarbetet, som samordnas med rödtjärning av kyrktornet, kommer att pågå hela vintern och ställningen kommer att stå under hela entreprenaden.

Onsdagen den 30 oktober lyftes spiran ner med hjälp av en lyftkran. Den kommer nu att renoveras, men hur lång tid det arbetet tar vet vi inte i dagsläget. Uppdatering om detta kommer.

Tisdagen den 3 mars lyftes hjärtstocken, på vilken spiran suttit, ner och ersattes med en ny. Den gamla hjärtstocken fick vara mall för spårandet av den nya som lyftes på plats med hjälp av metallöglor smidda i Wira Bruk särskilt för detta ändamål.

Torsdagen den 2 april kom leveransen av takspån till tornet på kyrkan. Det kommer från en leverantör i Norra Finland och är gjort av kvistfritt virke av fur från Finland och Ryssland.

Kyrktornet är en byggarbetsplats och endast behörig personal får vistas i tornet!

För frågor kontakta: Robert Danielsson, Kyrkans Fastighetssamverkan AB, 070-297 3115 eller robert.danielsson@svenskakyrkan.se

Den 30 oktober togs spiran ner med hjälp av en lyftkran. Bild: Marie Lönnqvist
Spiran är nedtagen och ska renoveras. Bild: Marie Lönnqvist
Den gamla hjärtstocken fick agera mall vid spårandet av den nya. Bild: Marie Lönnqvist
I Wira Bruk smiddes specialgjorda öglor för att hjärtstockarna skulle kunna lyftas med lyftkran. Bild: Marie Lönnqvist
Den nya hjärtstocken lyftes på plats den 3 mars. Bild: Marie Lönnqvist
Den 2 april kom takspånet som vi beställt till tornet på kyrkan. Spånet kommer från en leverantör i Norra Finland och är gjort av kvistfritt virke av fur från Finland och Ryssland. Bild: Marie Lönnqvist