Foto: Johannes Frandsen

Barn- och ungdomskörer

Nu har vi startat upp barnkörerna igen, men det finns platser kvar i några av körerna. Vi har också en alldeles ny ungdomskör och nu har du chans att vara med från början! Att vara med i en kör kostar ingenting.

FULLBOKAD!
TONBILDARNA för barn födda 2015–2017

Vi övar på att hitta våra sångröster och att använda dem på ett sunt sätt genom olika typer av röst- och sångövningar. Vi övar rytmer och vi kopplar ihop lyssnande med rörelse och härmning på ett lekfullt sätt. Och så, framför allt, sjunger vi en massa sånger av olika slag! Tonbildarna medverkar då och då i gudstjänsterna. 
Ledare: Johan Björling, kyrkomusiker, 070-395 28 33 och Liv Skareng, kyrkomusiker, 070-395 22 66 
Övningsdag: Torsdagar kl. 16.00–16.30 
Plats: Åkersberga kyrka

KÖREN MUSICANTERNA för flickor  årskurs 1–2

Vi sjunger sånger, tränar rösten och utvecklar vår musikalitet och musikkunskap. Musicanterna medverkar i gudstjänster och sjunger även med andra körer. Vi övar delvis tillsammans med Rätta takter. 
Ledare: Liv Skareng, kyrkomusiker, 070-395 22 66 
Övningsdag: Tisdagar kl. 16.00–16.45 
Plats: Åkersberga kyrka

KÖREN RÄTTA TAKTER för flickor i årskurs 3–5

I Rätta Takter utvecklar vi rösten, sjunger massor av sånger och lär oss noter på ett lekfullt sätt. Kören medverkar i gudstjänster och sjunger även med andra körer. Vi övar delvis tillsammans med Musicanterna. 
Ledare: Johan Björling, kyrkomusiker, 070-395 28 33 
Övningsdag: Tisdagar kl. 16.00–16.45 
Plats: Åkersberga kyrka

ÖSTERÅKERS GOSSKÖR för killar i årskurs 2–9

Vi utvecklar våra röster och sjunger i stämmor, både på gehör och efter noter. Killar i låg och mellanstadieålder får upptäcka sin naturligt ljusa sångröst. Killar både kan, vill och älskar att sjunga när rätt förutsättningar ges. I samband med målbrottet får man möjlighet att hitta sin vuxna röst och utvecklas i bas eller tenorstämman. Vi jobbar också med rytm och formkänsla, spelar Djembetrummor mm. Samarbete sker med andra gosskörer och vi åker på gosskörsfestival till Rättvik varje år i maj månad. Gosskören medverkar både i gudstjänster och på konserter.  
Ledare: Urban Westerlund, kyrkomusiker, 070-566 12 68 
Övningsdag: Torsdagar kl. 16.15–17.00 yngre killarna (lågstadieåldern), 16.15–17.30 äldre killarna (mellan- och högstadieåldern) 
Plats: Åkersberga kyrka, församlingssalen 

CECILIAKÖREN FÖR flickor i ÅRSKURS 6–8

Vi sjunger i stämmor, utvecklar sångtekniken och sjunger både på gehör och efter noter. Kören medverkar i gudstjänster och samarbetar ofta med andra körer både i och utanför församlingen. Gudstjänster, konserter, kördagar och musikutflykter ingår i programmet. 
Ledare: Liv Skareng, kyrkomusiker, 070-395 22 66 
Övningsdag: Torsdagar kl. 17.00–18.00 
Plats: Åkersberga kyrka 

UNGDOMSKÖRen FRÅN ÅK 9 – ny kör STARTAR HT 2021

Upplev glädjen i att sjunga! Var med i uppstarten av en alldeles ny ungdomskör i Österåker. Kören sjunger sånger och låtar från många olika genrer, allt från klassisk körmusik och visor till pop och gospel. Körmedlemmarna och körledaren väljer tillsammans ut den repertoar vi ska arbeta med. Några gånger varje termin sjunger vi i olika slags gudstjänster och konserter. 
Ledare: Johan Björling, kyrkomusiker, 070-395 28 33 
Övningsdag: Tisdagar kl. 18.30–20.00
Plats: Åkersberga kyrka 

Det är vi som är körledare

Johan Björling är utbildad kyrkomusiker vid Ersta Sköndal högskola, och har en musiklärarexamen från Kungliga Musikhögskolan. Han har många års erfarenhet av att undervisa, spela och sjunga med barn och ungdomar, både som musiklärare och inom kyrkan. Johan skriver också musik, bland annat har det blivit två musikaler och gospelmässan Klarspråk

Liv Skareng har, förutom kyrkomusikerexamen från Ersta Sköndal högskola, en masterexamen i klassisk gitarr från Musikhögskolan i Stockholm. Hon har en gedigen erfarenhet som konserterande musiker, både solistiskt och i ensembler. Liv har många års erfarenhet av att undervisa barn och ungdomar i såväl gitarr- och pianospel, vid bland annat musikskolor och musikgymnasier, som körsång inom församlingsverksamhet. Numera omfattar undervisningen även orgelspel.  

Urban Westerlund har ett förflutet som frilansande musiker med konserterfarenheter i Europa, USA, Mexiko och Australien. Sedan 2001 är han dirigent och körledare för Kammarkören Non Silentium och startade även 2004 Österåkers Kammarorkester.  

Urban har sedan 2013 varit ledare i Österåkers Gosskör och ledamot i styrelsen för Svenska kyrkans gosskörsförening 2015 till 2020. 2013 tilldelades Urban Österåker kommuns kulturpris med motiveringen: "Urban Westerlunds engagemang, bredd och lyhörda musikalitet har gjort honom och hans ensembler till goda ambassadörer för Österåkers kommun".

Intresseanmälan gör du enkelt här!

Välj vilken grupp som är av intresse, så kontaktar vi dig