Meny

Barnkörer

Kontakta respektive körledare för intresseanmälan >>

TONBILDARNA för barn födda 2013–2015

Vi övar på att hitta våra sångröster och att använda dem på ett sunt sätt genom olika typer av röst- och sångövningar. Vi övar rytmer och vi kopplar ihop lyssnande med rörelse och härmning. Och så, framför allt, sjunger vi en massa sånger av olika slag! Tonbildarna medverkar då och då i gudstjänsterna.
Mellis från ca kl. 15.30.
Ledare: Liv Skareng och James Ellison, kyrkomusiker, 070-395 22 66
Övningsdag: Torsdagar kl. 16.00–16.40
Plats: Åkersberga kyrka

KÖREN MUSICANTERNA för flickor  årskurs 1–2

För flickor i årskurs 1 och 2. Vi sjunger sånger, tränar rösten och utvecklar vår musikalitet och musikkunskap. Musicanterna medverkar ibland i gudstjänsterna. Vi övar delvis tillsammans med ”Rätta takter”. Mellis från ca kl. 15.15.
Ledare: Liv Skareng och James Ellison, kyrkomusiker, 070-395 22 66
Övningsdag: Tisdagar kl. 16.00–17.00
Plats: Åkersberga kyrka

Barnkören Sånghjärtat årskurs 1–3

För barn i årskurs 1–3 i Ljusterö och Roslags-Kulla skolor. Vi sjunger sånger, tränar rösten och utvecklar vår musikalitet. Sånghjärtat medverkar i gudstjänster i både Ljusterö och Roslags-Kulla kyrka, har luciatåg, och medverkar ibland i konserter. Vi samarbetar då och då med andra körer. Körledaren hämtar och lämnar barnen på respektive fritids.
Ledare: Erik Tegenborg, kyrkomusiker, 08-540 845 49
Barn som går i Ljusterö skola:
Övningsdag: Onsdagar kl. 14.00–15.00
Plats: Ljusterö prästgård
Barn som går i Roslags-Kulla skola:
Övningsdag: Torsdagar kl. 14.45–15.45
Plats: Roslags-Kulla församlingshem

KÖREN RÄTTA TAKTER för flickor i årskurs 3 och 4

För flickor i årskurs 3 och 4. I Rätta Takter utvecklar vi rösten, sjunger massor av sånger och lär oss noter på ett lekfullt sätt. Kören medverkar i gudstjänster och sjunger även med andra körer. Vi övar delvis tillsammans med ”Musicanterna”. Mellis från ca kl. 15.15.
Ledare: Liv Skareng, 070-395 22 66 och James Ellison
Övningsdag: Tisdagar kl. 15.45–16.45
Plats: Åkersberga kyrka

ÖSTERÅKERS GOSSKÖRS ASPIRANTER för killar i årskurs 1–3

För killar i åk 1 till och med 3. Detta är för de killar som vill lära sig sjunga både på gehör och efter noter. Vi tränar våra röster och sjunger med de ljusa rösterna stämbanden är lämpade för i denna ålder. Vi sjunger blandad repertoar men med inriktning på att alla ska lära sig noter och på sikt kunna orientera sig i ett riktigt körpartitur.
Ledare: Urban Westerlund, kyrkomusiker, 070-566 12 68 och Per Björsund, kyrkomusiker, 08-540 845 37

Övningsdag: Torsdagar kl. 16.15–17.00
Plats: Åkersberga kyrka

ÖSTERÅKERS GOSSKÖR för killar i årskurs 4–Gymnasieåldern

För killar från årskurs 4 till gymnasieåldern. Vi utvecklar våra röster och sjunger i stämmor, både på gehör och efter noter. Vi jobbar med rytm och formkänsla, spelar Djembetrummor m.m. Vi samarbetar ofta med andra gosskörer och åker på gosskörsfestival till Rättvik varje år i maj månad. Gosskören medverkar i gudstjänster och på konserter.
Ledare: Urban Westerlund, kyrkomusiker, 070-566 12 68 och Per Björsund, kyrkomusiker, 08-540 845 37

Övningsdag: Torsdagar kl. 16.15–17.30
Plats: Åkersberga kyrka

CECILIAKÖREN FÖR flickor från ÅRSKURS 5

För flickor från årskurs 5. Vi sjunger i stämmor, utvecklar sångtekniken och sjunger både på gehör och efter noter. Kören medverkar i gudstjänster och samarbetar ofta med andra körer både i och utanför församlingen. Gudstjänster, konserter, kördagar och musikutflykter ingår i programmet. Mellis från ca kl. 15.30.
Ledare: Liv Skareng och James Ellison, kyrkomusiker, 070-395 22 66
Övningsdag: Torsdagar kl. 17.00–18.00
Plats: Åkersberga kyrka