Roslags-Kulla kyrka

Roslags-Kulla kyrka invigdes 1706 och är uppförd på platsen för ett tidigare kapell från 1600-talet av den dåvarande ägaren till Östanå slott. Kyrkan ligger vid Roslagsvägen/Rialavägen och adressen är Roslagsvägen 266.

Kontaktinformation

Svenska kyrkan Österåker

Besöksadress:

Bergavägen 13, 18430 Åkersberga

Box 46, 18421 Åkersberga

Telefon:

+46 8 54084500

Våra kyrkor:

Gå till webbplats

Roslags-Kulla kyrka invigdes 1706 efter att en äldre kyrka belägen på samma plats hade rivits. Bygget hade börjat på initiativ av slottherren på Östanå, greve Fabian Wrede. Det sägs att timret till kyrkan kom från Finland, vilket inte är omöjligt, eftersom smedjorna i Wira bruk förbrukade mycket timmer och Fabian Wrede ägde gårdar i Finland.

Smederna i bruket har skänkt en av klockorna och också ljuskronan i kyrkan.

Kyrkan är en korsarmad och har en lökkupol. Kyrkans yttre panel tillkom 1728 och klocksapeln byggdes på 1750-talet. Roslags-Kulla kyrka representerar lantlig senbarock och är unik i Sverige genom sitt oförändrade skick.

Platser i kyrkan

Totalt får max 350 personer vistas i kyrkan. Inga besökare på läktaren.

Läs mer om kyrkan

 Läs mer om Roslags-Kulla kyrka här >>

 Läs mer om Roslags-Kulla kyrkogård >>

Öppettider Roslags-Kulla kyrka

Kyrkan är öppen i samband med gudstjänster och förrättningar. Övrig tid kontakta kyrkvaktmästare Johanna på telefonnummer 08-540 845 53.

Tänd ett ljus eller be en bön

Skriv en bön, tänd ett ljus eller gör både ock genom din mobil, läsplatta eller dator.

Konstfilmer från Roslags-Kulla kyrka

Roslags-Kulla kyrka har inte mindre än åtta kungliga porträtt. Dessutom finns många tavlor från tidigt 1600-tal. Kyrkan har ett nära samband med Wira bruk. Här får du se mycket av det och annat intressant.

Filmen om Roslags-Kullas spira

Dokumentärfilmaren Roger Persson har följt det komplicerade arbetet med restaureringen av den skadade spiran. Se filmen här!

Foto: Karen Holm
Foto: Jan Ekström