Ett glatt barn med rutig mössa gör V-tecknet med båda händerna mot kameran.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Nu startar barn- och ungdomsgrupperna igen

Uppstart vecka 3

En flicka vid fikabordet sträcker upp sina armar.

Barn- ungdom och familjeverksamhet i pastoratet

Här hittar du alla verksamheter för barn, unga och familj